Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Mathematics 2 for Grades 4-6, 7.5 Credits

Swedish name: Matematik 2 för grundskolans årskurs 4-6

This syllabus is valid: 2017-08-21 valid to 2020-10-04 (newer version of the syllabus exists)

Course code: 6MN042

Credit points: 7.5

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: No main field: First cycle, has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements

Grading scale: VG Pass with distinction, G Pass, U Fail

Responsible department: Department of Science and Mathematics Education

Established by: Faculty Board of Science and Technology, 2016-05-13

Revised by: Faculty Board of Science and Technology, 2017-06-19

Required Knowledge

General entry requirements

Literature

Valid from: 2020 week 24

Matematik med dynamiskt mindset : hur du frigör dina elevers potential
Boaler Jo, Sjöwall Trodden Katarina
Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & kultur : [2017] : 334 sidor :
ISBN: 978-91-27-81790-6
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Ett urval av aktuella och relevanta vetenskapliga artiklar
Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik :
Mandatory

Tal och Tanke 2 - Matematikundervisning från årskurs 4 till 6
Heiberg Solem Ida, Alseth Bjørnar, Nordberg Gunnar
Studentlitteratur AB : 2019 : 482 sidor :
ISBN: 9789144124070
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Häggblom Lisen
Med matematiska förmågor som kompass
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 252 s. :
ISBN: 9789144084381
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Kommentarmaterial till kunskapskraven i matematik
Skolverket : 2012 :
http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2833
Mandatory

Kommentarmaterial till kursplanen i matematik
Skolverket : 2011 :
http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2608
Mandatory

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats
ISBN: 978-91-38-32541-4
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

McIntosh Alistair
Förstå och använda tal : en handbok
1. uppl. : Göteborg : Nationellt centrum för matematikundervisning (NMC) : 2008 : 244 s. +e 1 CD-ROM + 1 bilaga :
ISBN: 978-91-85143-13-9
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Molander Kajsa
Att lära in matematik ute : 2
1. uppl. : Vimmerby : Outdoor teaching : 2012 : 256 s. :
ISBN: 978-91-979600-3-8
Search Album, the University Library catalogue

Att lära in matematik ute
Molander Kajsa, Gulve Ingrid
6. uppl. : Vimmerby : Outdoor Teaching : 2010 : 135 s. :
ISBN: 978-91-979108-3-5
Search Album, the University Library catalogue

Björklund Camilla
En, två, många : om barns tidiga matematiska tänkande
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2009 : 174 s. :
ISBN: 978-91-47-01557-3
Search Album, the University Library catalogue

Löwing Madeleined 1946-
Grundläggande aritmetik : matematikdidaktik för lärare
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 308 s. :
http://www.studentlitteratur.se/aritmetik
ISBN: 978-91-44-00874-5
Search Album, the University Library catalogue

Malmer Gudrun
Bra matematik för alla : nödvändig för elever med inlärningssvårigheter
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2002 : 240 s. :
ISBN: 91-44-02402-9 : 308:00
Search Album, the University Library catalogue

Allmänna råd med kommentarer för planering och genomförande av undervisningen
Skolverket :
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/grundskoleutbildning/stodmaterial/allmanna-rad/allmant-rad-1.122646

Vad påverkar resultaten i svensk skola. Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer.
Skolverket (2010) :
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2260