Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Mathematics 2 for Education and Teaching for Early Years Classes and Grades 1-3, 15 Credits

Swedish name: Matematik 2 för lärande och undervisning för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

This syllabus is valid: 2016-08-22 and until further notice

Course code: 6MN047

Credit points: 15

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: No main field: First cycle, has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements

Grading scale: VG Pass with distinction, G Pass, U Fail

Responsible department: Department of Science and Mathematics Education

Established by: Faculty Board of Science and Technology, 2016-06-02

Literature

Valid from: 2016 week 23

Beckmann Sybilla
Mathematics for elementary teachers with activities
4. ed. : Boston : Pearson : 2013 : 1 vol. :
ISBN: 9780321901231
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Geometri och rumsuppfattning : med Känguruproblem
Gennow Susanne, Wallby Karin
1. uppl. : Göteborg : Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM), Göteborgs universitet : 2010 : 269 s. :
ISBN: 978-91-85143-18-4
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

McIntosh Alistair
Förstå och använda tal : en handbok
1. uppl. : Göteborg : Nationellt centrum för matematikundervisning (NMC) : 2008 : 244 s. +e 1 CD-ROM + 1 bilaga :
ISBN: 978-91-85143-13-9
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Att lyfta den pedagogiska praktiken [Elektronisk resurs] : vägledning för processledare
Stockholm : Myndigheten för skolutveckling : 2008 : 80 s. :
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2026
Mandatory

Bergius Berit
Matematik - ett grundämne
Göteborg : Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM), Göteborgs universitet : 2011 : viii, 304 s. :
ISBN: 978-91-85143-19-1
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Pettersson Astrid
Bedömning av kunskap : för lärande och undervisning i matematik
Stockholm : Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet : 2010 : 104 s. :
ISBN: 978-91-7656-670-1
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

TIMSS 2011 : svenska grundskoleelevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv
Stockholm : Skolverket : 2012 : 149 s. :
Fritt tillgänglig i fulltext via Skolverkets webbplats
Mandatory

IUP - en utmaning för läraren
Skolverket :
Länk
Mandatory

PISA 2012 : 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap
Stockholm : Skolverket : 2013 : 160 s. :
Fritt tillgänglig via Skolverkets hemsida
Mandatory

Diamant - ett diagnosmaterial i matematik
Skolverket : 2014 :
Länk
Mandatory