Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Music 2, Distance education, 30 Credits

Swedish name: Musik 2, distans

This syllabus is valid: 2018-05-14 and until further notice

Course code: 6MU059

Credit points: 30

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: Creative Studies: First cycle, has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements

Grading scale: VG Pass with distinction, G Pass, U Fail

Responsible department: Department of Creative Studies (Teacher Education)

Established by: Faculty director of studies, Faculty of arts, 2019-03-12

Literature

Valid from: 2020 week 25

Alvehus Johan
Skriva uppsats med kvalitativ metod : en handbok
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 144 s. :
ISBN: 978-91-47-09915-3
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Situated learning : legitimate peripheral participation
Lave Jean, Wenger Etienne
Cambridge : Cambridge Univ. Press : 1991 : 138 s. :
ISBN: 0-521-41308-7 (inb.)
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Linderoth Jonas
Datorspelandets mening : bortom idén om den interaktiva illusionen
Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis : 2004 : xiv, 277, [13] s. :
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/16217
ISBN: 91-7346-496-1
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Scheid Manfred
Music education - privately, personally and professionally The school subject of Music, digital media and tools
Umeå School of Education : 2014 :
Education Inquiry, Vol. 5, No. 1, Month 2014
Mandatory

Selander Staffan
Didaktiken efter Vygotskij : design för lärande
Första upplagan : 2017 : 226 sidor :
ISBN: 9789147094042
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Gymnasieskola 2011
Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2597
ISBN: 9789138325803
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Bedömningsstöd i musik - årskurs 7-9
Skolverket : 2011 :
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/bedomning-i-grundskolan/bedomningsstod-i-amnen-i-grundskolan/bedomningsstod-musik-grundskolan
Mandatory

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats
ISBN: 978-91-38-32541-4
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Kommentarmaterial till kursplanen i musik (reviderad 2017) [Elektronisk resurs]
Skolverket : 2017-11-13T17:44:48+01:00 :
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3864
Mandatory

Wenger Etienne
Communities of practice : learning, meaning, and identity
Cambridge : Cambridge University Press : 1998 : xv, 318 s. :
ISBN: 9780521663632
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Jansson Roine
Stora musikguiden : musikteori för alla
2. uppl. : Danderyd : Notfabriken : 2011 : 208 s. :
ISBN: 978-91-86825-04-1
Search Album, the University Library catalogue

Estetiska lärprocesser : upplevelser, praktiker och kunskapsformer
Lindstrand Fredrik, Selander Staffan
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 270 s. :
http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/33337-01/height/320/width/320/bild.jpg
ISBN: 978-91-44-05440-7
Search Album, the University Library catalogue

Komplett sångteknik
Sadolin Cathrine, Östergren Ingrid
2. utg., 1. uppl. : København : Shout Publishing : cop. 2009 : 272 s. :
ISBN: 978-87-992436-3-1
Search Album, the University Library catalogue

Zangger Borch Daniel
Stora sångguiden : vägen till din ultimata sångröst
1. uppl. : Danderyd : Notfabriken : 2005 : 165, [1] s. :
ISBN: 91-85041-61-0
Search Album, the University Library catalogue