"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

A Multilingual Perspective on Narratives in Pre-School and School Years 1-6, 7.5 Credits

Swedish name: Ett flerspråkighetsperspektiv på berättande i F-3 och 4-6

This syllabus is valid: 2021-05-03 and until further notice

Course code: 6SV083

Credit points: 7.5

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: Swedish as a Second Language: First cycle, has only upper-secondary level entry requirements

Grading scale: Three-grade scale

Responsible department: Department of Language Studies

Established by: Faculty director of studies, Faculty of arts, 2021-02-04

Required Knowledge

General entry requirements

Literature

Valid from: 2021 week 18

Bygga broar och öppna dörrar : att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola
Axelsson Monica, Jönsson Karin
2., uppdaterade uppl. : Stockholm : Liber : 2016 : 217 s. :
ISBN: 9789147117192
Mandatory
Search the University Library catalogue

Ingemansson Mary
Lärande genom skönlitteratur : djupläsning, förståelse, kunskap
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 288 sidor :
ISBN: 9789144136172
Mandatory
Search the University Library catalogue

Skolverket: Bygga Svenska i årskurs 1-3.
Institutionen för språkstudier :
Tillgänglig online
Mandatory

Skolverket: Bygga Svenska i årskurs 4-6
Institutionen för språkstudier :
Tillgänglig online
Mandatory

Skrivundervisningens grunder
Forsling Karin, Tjernberg Catharina
Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2020] :
ISBN: 9789151102788
Mandatory
Search the University Library catalogue

Transspråkande i svenska utbildningssammanhang
Yoxsimer Paulsrud BethAnne, Rosén Jenny, Straszer Boglárka, Wedin Åsa
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 280 sidor :
ISBN: 9789144119755
Mandatory
Search the University Library catalogue

Walldén Robert
Pedagogisk kommunikation i svenska som andraspråk : språk, texter och samtal
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 235 sidor :
ISBN: 9789144137872
Mandatory
Search the University Library catalogue

Multilingualism as policy and practices in elementary school [Elektronisk resurs] : Powerful tools for inclusion of newly arrived pupils
Wedin Åsa, Wessman Annelie
2017 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:du-24988
Mandatory