Skip to content
printicon
Published: 13 Dec, 2018

Sara Pudas at UFBI receives a 4-year VR-grant

Sara Pudas at UFBI receives a 4-year VR-grant for the project "Biologiska mekanismer bakom neurokognitivt åldrande och demens - Longitudinell utvärdering av telomerlängd och epigenetiska signaturer i samspel med genetik och livsstilsfaktorer.