"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Schedule

Choose what courses and groups you want to display in your schedule

Aug/Sep 2023

 • Sunday, 27 August 2023

  Nothing is scheduled today.

 • Monday, 28 August 2023
  09:00 to 12:00

  Uppsats i kostvetenskap C, 15 hp

  Event type Lecture Room, location LÄR.B.220 (L211)
  Teacher: Linda Nyström Hagfors
  Content: Kursintroduktion. I samband med kursintroduktionen ska respektive student presentera ett preliminärt ämnesval för uppsatsen. Om man inte har möjlighet att närvara vid kursintroduktionen ska ämnesval meddelas kursansvarig innan kursen startar.
  13:00 to 13:30

  Uppsats i kostvetenskap C, 15 hp

  Event type Lecture Room, location LÄR.B.220 (L211)
  Teacher: Sandra Einarsson, Josefin Brodin
  Content: Information om fortsatta studier samt kort uppdatering om praktik. Gäller enbart dietiststudenter.
 • Tuesday, 29 August 2023
  08:00 to 17:00

  Uppsats i kostvetenskap C, 15 hp

  Event type Independent study
  Content: Eget arbete med projektplaner, metod (t.ex. enkät, intervjuguide) etc. Boka tid med handledare för ett första möte.
 • Wednesday, 30 August 2023
  08:00 to 17:00

  Uppsats i kostvetenskap C, 15 hp

  Event type Independent study
  Content: Eget arbete med projektplaner, metod (t.ex. enkät, intervjuguide) etc. Boka tid med handledare för ett första möte.
 • Thursday, 31 August 2023
  08:45 to 09:00

  Uppsats i kostvetenskap C, 15 hp

  Event type Mandatory, Submission Room, location Canvas
  Content: Projektplanen lämnas in både under Uppgifter och Diskussioner i Canvas senast kl. 09.00.
 • Friday, 01 September 2023
  08:00 to 15:00

  Uppsats i kostvetenskap C, 15 hp

  Event type Seminar, Mandatory
  Teacher: Linda Nyström Hagfors
  Content: Projektpresentationer. Se separat schema (läggs ut i Canvas).
 • Saturday, 02 September 2023

  Nothing is scheduled today.

Week 36 Sunday, 27 August 2023
Monday, 28 August 2023
09:00 to 12:00

Uppsats i kostvetenskap C, 15 hp

Event type Lecture Room, location LÄR.B.220 (L211)
Teacher: Linda Nyström Hagfors
Content: Kursintroduktion. I samband med kursintroduktionen ska respektive student presentera ett preliminärt ämnesval för uppsatsen. Om man inte har möjlighet att närvara vid kursintroduktionen ska ämnesval meddelas kursansvarig innan kursen startar.
13:00 to 13:30

Uppsats i kostvetenskap C, 15 hp

Event type Lecture Room, location LÄR.B.220 (L211)
Teacher: Sandra Einarsson, Josefin Brodin
Content: Information om fortsatta studier samt kort uppdatering om praktik. Gäller enbart dietiststudenter.
Tuesday, 29 August 2023
08:00 to 17:00

Uppsats i kostvetenskap C, 15 hp

Event type Independent study
Content: Eget arbete med projektplaner, metod (t.ex. enkät, intervjuguide) etc. Boka tid med handledare för ett första möte.
Wednesday, 30 August 2023
08:00 to 17:00

Uppsats i kostvetenskap C, 15 hp

Event type Independent study
Content: Eget arbete med projektplaner, metod (t.ex. enkät, intervjuguide) etc. Boka tid med handledare för ett första möte.
Thursday, 31 August 2023
08:45 to 09:00

Uppsats i kostvetenskap C, 15 hp

Event type Mandatory, Submission Room, location Canvas
Content: Projektplanen lämnas in både under Uppgifter och Diskussioner i Canvas senast kl. 09.00.
Friday, 01 September 2023
08:00 to 15:00

Uppsats i kostvetenskap C, 15 hp

Event type Seminar, Mandatory
Teacher: Linda Nyström Hagfors
Content: Projektpresentationer. Se separat schema (läggs ut i Canvas).
Saturday, 02 September 2023