"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Schedule

Choose what courses and groups you want to display in your schedule

Aug/Sep 2023

 • Sunday, 27 August 2023

  Nothing is scheduled today.

 • Monday, 28 August 2023
  08:00 to 09:00

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Lecture, Mandatory Room, location Zoom
  Teacher: Estelle Naumburg
  Content: Introduktion: Genomgång av kursens förväntade studieresultat
  09:15 to 09:30

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Lecture
  Content: Inspelad föreläsning: Barnens rätt Annika Paulsson
  09:30 to 09:45

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Content: Frågestund: Barnens rätt Annika Paulsson
  10:00 to 10:45

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Ulrika Ottander
  Content: Gynekologisk undersökningsteknik
  11:00 to 11:15

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Lecture
  Content: Inspelad föreläsning: Samhällets stöd till barnfamiljer. Annika Paulsson
  11:15 to 12:00

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Content: Workshop: Samhällets stöd till barnfamiljer Annika Paulsson Läs igenom Fallen och Översikt lagar innan. Ha dator (till föreläsningen) och mobil till mentimeter-röstning.
  13:00 to 13:45

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Mandatory, Roll-call
  Teacher: Ulrika Ottander, Elena Lundberg, Karin Jansson
  Content: Upprop och lokal information
  14:00 to 16:00

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Mandatory, Case
  Group: LPT11.U.A
  Content: Caseuppstart Starta Ped 1+2
  14:00 to 16:00

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Mandatory, Case
  Group: LPT11.U.B
  Content: Caseuppstart Starta Ped 1+2
  14:00 to 16:00

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Mandatory, Case
  Group: LPT11.U.C
  Content: Caseuppstart Starta Ped 1+2
  14:00 to 16:00

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Mandatory, Case Room, location Tilliten (by27 QA33)
  Group: LPT11.U.D
  Content: Caseuppstart Starta ObGyn 1+2
  14:00 to 16:00

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Mandatory, Case Room, location Onyxen (by27 QA33)
  Teacher: Anna Winberg
  Group: LPT11.U.E
  Content: Caseuppstart Starta ObGyn 1+2
  14:00 to 16:00

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Mandatory, Case Room, location Salen G21 (by3B G21)
  Teacher: Magnus Domellöf
  Group: LPT11.U.F
  Content: Caseuppstart Starta ObGyn 1+2 Lokal: Salen, G21
  14:00 to 16:00

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Mandatory, Case
  Teacher: Olof Sandström
  Group: LPT11.U.G
  Content: Caseuppstart Starta ObGyn 1+2
  16:15 to 17:00

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Independent study
  Content: Förberedelser inför HLR: Spellista HLR Kunskapsprov
 • Tuesday, 29 August 2023
  08:15 to 09:00

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Lecture
  Teacher: Magnus Borssen, Frans Nilsson
  Content: Barnonkologi För orter: videokonferens 12471100
  09:15 to 10:00

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Lecture
  Teacher: Magnus Borssen, Frans Nilsson
  Content: Barnonkologi För orter: videokonferens 12471100
  10:15 to 11:00

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Lecture
  Teacher: Magnus Domellöf
  Content: Neonatologi För orter: videokonferens 12471100
  11:15 to 12:00

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Lecture
  Teacher: Magnus Domellöf
  Content: Neonatologi För orter: videokonferens 12471100
  13:00 to 14:20

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type CPR-S-Child Room, location 228 KTC - Amanuensen
  HLR (förfrågan)
  Teacher: Magnus Domellöf
  Content: Undervisning HLR
  13:00 to 14:20

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type CPR-S-Child Room, location 317 KTC - Vårdsal 3
  HLR (förfrågan)
  Teacher: Torbjörn Lind
  Content: Undervisning HLR
  13:00 to 14:20

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Lecture
  Teacher: Sara Liljeholm
  13:00 to 14:30

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Group tuition Room, location Gynmottagningen
  Content: Undervisning gynekologisk undersökningsteknik. Gynmottagningen Rum: Läkare: Lärarpatient: Kom ombytta till sjukhuskläder 10 min före utsatt tid och vänta utanför respektive undersökningsrum.
  14:30 to 15:50

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type CPR-S-Child Room, location 228 KTC - Amanuensen
  HLR (förfrågan)
  Teacher: Magnus Domellöf
  Content: Undervisning HLR
  14:30 to 15:50

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type CPR-S-Child Room, location 317 KTC - Vårdsal 3
  HLR (förfrågan)
  Teacher: Torbjörn Lind
  Content: Undervisning HLR
  14:30 to 15:50

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Lecture
  Teacher: Sara Liljeholm
  14:30 to 16:00

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Group tuition Room, location Gynmottagningen
  Content: Undervisning gynekologisk undersökningsteknik. Gynmottagningen Rum: Läkare: Lärarpatient: Kom ombytta till sjukhuskläder 10 min före utsatt tid och vänta utanför respektive undersökningsrum.
 • Wednesday, 30 August 2023
  08:15 to 09:00

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Björn Bäckström, Torfinn Beer
  Content: Rättsmedicin allmän: Introduktion & Dödsfallshandläggning
  09:15 to 10:00

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Torfinn Beer
  Content: Rättsmedicin allmän: Dödsfallshandläggning forts. Dödstecken
  10:15 to 11:00

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Torfinn Beer
  Content: Rättsmedicin allmän: Dödstecken forts.
  13:00 to 14:20

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type CPR-S-Child Room, location 228 KTC - Amanuensen
  HLR (förfrågan)
  Teacher: Magnus Domellöf
  Content: Undervisning HLR
  13:00 to 14:20

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type CPR-S-Child Room, location 317 KTC - Vårdsal 3
  HLR (förfrågan)
  Teacher: Torbjörn Lind
  Content: Undervisning HLR
  13:00 to 14:20

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Lecture
  Teacher: Sara Liljeholm
  13:00 to 14:30

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Group tuition Room, location Gynmottagningen
  Content: Undervisning gynekologisk undersökningsteknik. Gynmottagningen Rum: Läkare: Lärarpatient: Kom ombytta till sjukhuskläder 10 min före utsatt tid och vänta utanför respektive undersökningsrum.
  14:30 to 15:50

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type CPR-S-Child Room, location 228 KTC - Amanuensen
  HLR (förfrågan)
  Teacher: Magnus Domellöf
  Content: Undervisning HLR
  14:30 to 15:50

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type CPR-S-Child Room, location 317 KTC - Vårdsal 3
  HLR (förfrågan)
  Teacher: Torbjörn Lind
  Content: Undervisning HLR
  14:30 to 15:50

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Lecture
  Teacher: Sara Liljeholm
  14:30 to 16:00

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Group tuition Room, location Gynmottagningen
  Content: Undervisning gynekologisk undersökningsteknik. Gynmottagningen Rum: Läkare: Lärarpatient: Kom ombytta till sjukhuskläder 10 min före utsatt tid och vänta utanför respektive undersökningsrum.
 • Thursday, 31 August 2023
  08:15 to 09:00

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Björn Bäckström
  Content: Rättsmedicin skadetyp: Trubbigt våld
  09:15 to 10:00

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Björn Bäckström
  Content: Rättsmedicin skadetyp: Trubbigt våld & Skottskador
  10:15 to 11:00

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Björn Bäckström
  Content: Rättsmedicin skadetyp: Skottskador forts.
  11:15 to 12:00

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Linda Halldner Henriksson
  Content: Rättsmedicin skadetyp: Skarpt våld
  13:00 to 13:45

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Linda Halldner Henriksson
  Content: Rättsmedicin skadetyp: Drogrelaterad död
  14:00 to 14:45

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Anders Eriksson
  Content: Rättsmedicin allmän: Internationell rättsmedicin
  15:00 to 15:45

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Anders Eriksson
  Content: Rättsmedicin allmän: Internationell rättsmedicin forts.
 • Friday, 01 September 2023
  08:15 to 09:00

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Björn Bäckström
  Content: Rättsmedicin tillämpning: Klinisk rättsmedicin
  09:15 to 10:00

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Björn Bäckström
  Content: Rättsmedicin tillämpning: Klinisk rättsmedicin forts.
  10:15 to 11:00

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Björn Bäckström
  Content: Rättsmedicin tillämpning: Rättsintyg
  11:15 to 12:00

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Björn Bäckström
  Content: Rättsmedicin tillämpning: Rättsintyg forts.
  13:00 to 13:45

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Anders Rietz
  Content: Rättsmedicin tillämpning: Fyndplats-undersökning
  14:00 to 15:00

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Björn Bäckström
  Content: Rättsmedicin skadetyp: Kvävning Information om examination
 • Saturday, 02 September 2023

  Nothing is scheduled today.

Week 36 Sunday, 27 August 2023
Monday, 28 August 2023
08:00 to 09:00

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Lecture, Mandatory Room, location Zoom
Teacher: Estelle Naumburg
Content: Introduktion: Genomgång av kursens förväntade studieresultat
09:15 to 09:30

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Lecture
Content: Inspelad föreläsning: Barnens rätt Annika Paulsson
09:30 to 09:45

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Content: Frågestund: Barnens rätt Annika Paulsson
10:00 to 10:45

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Ulrika Ottander
Content: Gynekologisk undersökningsteknik
11:00 to 11:15

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Lecture
Content: Inspelad föreläsning: Samhällets stöd till barnfamiljer. Annika Paulsson
11:15 to 12:00

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Content: Workshop: Samhällets stöd till barnfamiljer Annika Paulsson Läs igenom Fallen och Översikt lagar innan. Ha dator (till föreläsningen) och mobil till mentimeter-röstning.
13:00 to 13:45

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Mandatory, Roll-call
Teacher: Ulrika Ottander, Elena Lundberg, Karin Jansson
Content: Upprop och lokal information
14:00 to 16:00

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Mandatory, Case
Group: LPT11.U.A
Content: Caseuppstart Starta Ped 1+2
14:00 to 16:00

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Mandatory, Case
Group: LPT11.U.B
Content: Caseuppstart Starta Ped 1+2
14:00 to 16:00

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Mandatory, Case
Group: LPT11.U.C
Content: Caseuppstart Starta Ped 1+2
14:00 to 16:00

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Mandatory, Case Room, location Tilliten (by27 QA33)
Group: LPT11.U.D
Content: Caseuppstart Starta ObGyn 1+2
14:00 to 16:00

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Mandatory, Case Room, location Onyxen (by27 QA33)
Teacher: Anna Winberg
Group: LPT11.U.E
Content: Caseuppstart Starta ObGyn 1+2
14:00 to 16:00

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Mandatory, Case Room, location Salen G21 (by3B G21)
Teacher: Magnus Domellöf
Group: LPT11.U.F
Content: Caseuppstart Starta ObGyn 1+2 Lokal: Salen, G21
14:00 to 16:00

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Mandatory, Case
Teacher: Olof Sandström
Group: LPT11.U.G
Content: Caseuppstart Starta ObGyn 1+2
16:15 to 17:00

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Independent study
Content: Förberedelser inför HLR: Spellista HLR Kunskapsprov
Tuesday, 29 August 2023
08:15 to 09:00

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Lecture
Teacher: Magnus Borssen, Frans Nilsson
Content: Barnonkologi För orter: videokonferens 12471100
09:15 to 10:00

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Lecture
Teacher: Magnus Borssen, Frans Nilsson
Content: Barnonkologi För orter: videokonferens 12471100
10:15 to 11:00

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Lecture
Teacher: Magnus Domellöf
Content: Neonatologi För orter: videokonferens 12471100
11:15 to 12:00

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Lecture
Teacher: Magnus Domellöf
Content: Neonatologi För orter: videokonferens 12471100
13:00 to 14:20

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type CPR-S-Child Room, location 228 KTC - Amanuensen, HLR (förfrågan)
Teacher: Magnus Domellöf
Content: Undervisning HLR
13:00 to 14:20

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type CPR-S-Child Room, location 317 KTC - Vårdsal 3, HLR (förfrågan)
Teacher: Torbjörn Lind
Content: Undervisning HLR
13:00 to 14:20

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Lecture
Teacher: Sara Liljeholm
13:00 to 14:30

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Group tuition Room, location Gynmottagningen
Content: Undervisning gynekologisk undersökningsteknik. Gynmottagningen Rum: Läkare: Lärarpatient: Kom ombytta till sjukhuskläder 10 min före utsatt tid och vänta utanför respektive undersökningsrum.
14:30 to 15:50

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type CPR-S-Child Room, location 228 KTC - Amanuensen, HLR (förfrågan)
Teacher: Magnus Domellöf
Content: Undervisning HLR
14:30 to 15:50

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type CPR-S-Child Room, location 317 KTC - Vårdsal 3, HLR (förfrågan)
Teacher: Torbjörn Lind
Content: Undervisning HLR
14:30 to 15:50

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Lecture
Teacher: Sara Liljeholm
14:30 to 16:00

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Group tuition Room, location Gynmottagningen
Content: Undervisning gynekologisk undersökningsteknik. Gynmottagningen Rum: Läkare: Lärarpatient: Kom ombytta till sjukhuskläder 10 min före utsatt tid och vänta utanför respektive undersökningsrum.
Wednesday, 30 August 2023
08:15 to 09:00

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Björn Bäckström, Torfinn Beer
Content: Rättsmedicin allmän: Introduktion & Dödsfallshandläggning
09:15 to 10:00

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Torfinn Beer
Content: Rättsmedicin allmän: Dödsfallshandläggning forts. Dödstecken
10:15 to 11:00

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Torfinn Beer
Content: Rättsmedicin allmän: Dödstecken forts.
13:00 to 14:20

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type CPR-S-Child Room, location 228 KTC - Amanuensen, HLR (förfrågan)
Teacher: Magnus Domellöf
Content: Undervisning HLR
13:00 to 14:20

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type CPR-S-Child Room, location 317 KTC - Vårdsal 3, HLR (förfrågan)
Teacher: Torbjörn Lind
Content: Undervisning HLR
13:00 to 14:20

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Lecture
Teacher: Sara Liljeholm
13:00 to 14:30

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Group tuition Room, location Gynmottagningen
Content: Undervisning gynekologisk undersökningsteknik. Gynmottagningen Rum: Läkare: Lärarpatient: Kom ombytta till sjukhuskläder 10 min före utsatt tid och vänta utanför respektive undersökningsrum.
14:30 to 15:50

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type CPR-S-Child Room, location 228 KTC - Amanuensen, HLR (förfrågan)
Teacher: Magnus Domellöf
Content: Undervisning HLR
14:30 to 15:50

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type CPR-S-Child Room, location 317 KTC - Vårdsal 3, HLR (förfrågan)
Teacher: Torbjörn Lind
Content: Undervisning HLR
14:30 to 15:50

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Lecture
Teacher: Sara Liljeholm
14:30 to 16:00

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Group tuition Room, location Gynmottagningen
Content: Undervisning gynekologisk undersökningsteknik. Gynmottagningen Rum: Läkare: Lärarpatient: Kom ombytta till sjukhuskläder 10 min före utsatt tid och vänta utanför respektive undersökningsrum.
Thursday, 31 August 2023
08:15 to 09:00

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Björn Bäckström
Content: Rättsmedicin skadetyp: Trubbigt våld
09:15 to 10:00

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Björn Bäckström
Content: Rättsmedicin skadetyp: Trubbigt våld & Skottskador
10:15 to 11:00

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Björn Bäckström
Content: Rättsmedicin skadetyp: Skottskador forts.
11:15 to 12:00

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Linda Halldner Henriksson
Content: Rättsmedicin skadetyp: Skarpt våld
13:00 to 13:45

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Linda Halldner Henriksson
Content: Rättsmedicin skadetyp: Drogrelaterad död
14:00 to 14:45

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Anders Eriksson
Content: Rättsmedicin allmän: Internationell rättsmedicin
15:00 to 15:45

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Anders Eriksson
Content: Rättsmedicin allmän: Internationell rättsmedicin forts.
Friday, 01 September 2023
08:15 to 09:00

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Björn Bäckström
Content: Rättsmedicin tillämpning: Klinisk rättsmedicin
09:15 to 10:00

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Björn Bäckström
Content: Rättsmedicin tillämpning: Klinisk rättsmedicin forts.
10:15 to 11:00

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Björn Bäckström
Content: Rättsmedicin tillämpning: Rättsintyg
11:15 to 12:00

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Björn Bäckström
Content: Rättsmedicin tillämpning: Rättsintyg forts.
13:00 to 13:45

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Anders Rietz
Content: Rättsmedicin tillämpning: Fyndplats-undersökning
14:00 to 15:00

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Björn Bäckström
Content: Rättsmedicin skadetyp: Kvävning Information om examination
Saturday, 02 September 2023