"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Schedule

Choose what courses and groups you want to display in your schedule

January 2024

 • Sunday, 14 January 2024

  Nothing is scheduled today.

 • Monday, 15 January 2024
  08:00 to 09:00

  Ämnesövergripande

  Event type Mandatory, Introduction Room, location Zoom
  Teacher: Martin Fahlström, Ulrika Ottander, Anna-Carin Wihlbäck, Hugo Lövheim, Björn Bäckström, Lisbeth Slunga Järvholm, Eva Henje, Thorbjörn Lundberg, Anna Chmielewska
  Content: Introduktion - genomgång av kursens förväntade studieresultat
  09:15 to 09:30

  Pediatrik

  Event type Lecture, Egen tid att se
  Content: Inspelad föreläsning: Barnens rätt
  09:30 to 09:50

  Pediatrik

  Event type Lecture, Question time Room, location Zoom
  Content: Frågestund: Barnens rätt
  10:00 to 10:45

  Ob/Gyn

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Ulrika Ottander
  Content: Gynekologisk undersökningsteknik
  11:00 to 11:15

  Pediatrik

  Event type Lecture, Egen tid att se
  Content: Inspelad föreläsning: Samhällets stöd till barnfamiljer
  11:15 to 12:00

  Pediatrik

  Event type Lecture, Workshop Room, location Zoom
  Content: Workshop: Samhällets stöd till barnfamiljer. Läs igenom Fallen och Översikt lagar innan (https://www.canvas.umu.se/courses/12273/pages/film-samhallets-stod-till-barnfamiljer). Ha dator (för föreläsningen) och mobil till mentimeter-röstning.
  13:00 to 13:45

  Ämnesövergripande

  Event type Mandatory, Roll-call Room, location SVALL Högom
  Teacher: Sahruh Turkmen, Annelie Thorén
  Content: Upprop: Lokal information från ämnesansvariga ObGyn, Pediatrik och Allmänmedicin
  14:00 to 16:00

  Pediatrik

  Event type Case Room, location SVALL Högom
  Teacher: Annelie Thorén
  16:15 to 17:00

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Preparation , Independent study Room, location SVALL Högom
  Content: Förberedelser Barn-HLR
  16:15 to 17:00

  Pediatrik

  Event type Independent study
  Content: Förberedelser Barn-HLR
 • Tuesday, 16 January 2024
  08:15 to 09:00

  Pediatrik

  Event type Lecture Room, location 5B P6 Stora hörsalen
  SVALL Nolby
  ÖSD Alfa
  SY Sarek
  Teacher: Magnus Borssen, Frans Nilsson
  Content: Barnonkologi/Hematologi
  09:15 to 10:00

  Pediatrik

  Event type Lecture Room, location 5B P6 Stora hörsalen
  SVALL Nolby
  ÖSD Alfa
  SY Sarek
  Teacher: Magnus Borssen, Frans Nilsson
  Content: Barnonkologi/Hematologi forts
  10:15 to 11:00

  Pediatrik

  Event type Lecture Room, location 5B P6 Stora hörsalen
  SVALL Nolby
  ÖSD Alfa
  SY Sarek
  Teacher: Magnus Domellöf
  Content: Neonatologi
  11:15 to 12:00

  Pediatrik

  Event type Lecture Room, location 5B P6 Stora hörsalen
  SVALL Nolby
  ÖSD Alfa
  SY Sarek
  Teacher: Magnus Domellöf
  Content: Neonatologi
  13:00 to 15:00

  Ob/Gyn

  Event type Mandatory, Group tuition Room, location SVALL Högom
  Teacher: Sahruh Turkmen
  Group: LPT11.SU.A
  Content: Praktisk undervisning, undersökningsteknik gyn.
  13:00 to 15:00

  Pediatrik

  Event type Mandatory, Group tuition
  Teacher: Annelie Thorén
  Group: LPT11.SU.B
  15:15 to 17:00

  Pediatrik

  Event type Lecture Room, location SVALL Högom
  Teacher: Annelie Thorén
 • Wednesday, 17 January 2024
  08:15 to 09:00

  Rättsmedicin

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Björn Bäckström
  Content: Introduktion, Dödsfallshandläggning
  09:15 to 10:00

  Rättsmedicin

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Björn Bäckström
  Content: Dödsfallshandläggning forts & Dödstecken
  10:15 to 11:00

  Rättsmedicin

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Björn Bäckström
  Content: Dödstecken forts
  11:15 to 12:00

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Independent study
  13:00 to 15:00

  Ob/Gyn

  Event type Mandatory, Group tuition Room, location SVALL Högom
  Teacher: Sahruh Turkmen
  Group: LPT11.SU.B
  Content: Praktisk undervisning, undersökningsteknik gyn.
  13:00 to 15:00

  Pediatrik

  Event type Mandatory, Group tuition
  Teacher: Annelie Thorén
  Group: LPT11.SU.A
  15:15 to 17:00

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Independent study
 • Thursday, 18 January 2024
  08:15 to 09:00

  Rättsmedicin

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Björn Bäckström
  Content: Trubbigt våld
  09:15 to 10:00

  Rättsmedicin

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Björn Bäckström
  Content: Trubbigt våld & Skottskador
  10:15 to 11:00

  Rättsmedicin

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Björn Bäckström
  Content: Skottskador forts
  11:15 to 12:00

  Rättsmedicin

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Björn Bäckström
  Content: Skarpt våld
  13:00 to 13:45

  Rättsmedicin

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Björn Bäckström
  Content: Drogrelaterad död
  14:00 to 14:45

  Rättsmedicin

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Anders Rietz
  Content: Fyndplatsundersökning
  15:00 to 15:45

  Rättsmedicin

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Björn Bäckström
  Content: Kvävning & Info om examination
  16:00 to 17:00

  Rättsmedicin

  Event type Independent study
  Content: Självstudier inför Rättsmedicin Seminarium
 • Friday, 19 January 2024
  08:15 to 09:00

  Rättsmedicin

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Björn Bäckström
  Content: Klinisk rättsmedicin
  09:15 to 10:00

  Rättsmedicin

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Björn Bäckström
  Content: Klinisk rättsmedicin, forts
  10:15 to 11:00

  Rättsmedicin

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Björn Bäckström
  Content: Rättsintyg
  11:15 to 12:00

  Rättsmedicin

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Björn Bäckström
  Content: Rättsintyg, forts
  13:00 to 13:45

  Rättsmedicin

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Anders Eriksson
  Content: Internationell rättsmedicin
  14:00 to 14:45

  Rättsmedicin

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Anders Eriksson
  Content: Internationell rättsmedicin, forts
  15:00 to 17:00

  Rättsmedicin

  Event type Independent study
  Content: Självstudier inför Rättsmedicin Seminarium
 • Saturday, 20 January 2024

  Nothing is scheduled today.

Week 3 Sunday, 14 January 2024
Monday, 15 January 2024
08:00 to 09:00

Ämnesövergripande

Event type Mandatory, Introduction Room, location Zoom
Teacher: Martin Fahlström, Ulrika Ottander, Anna-Carin Wihlbäck, Hugo Lövheim, Björn Bäckström, Lisbeth Slunga Järvholm, Eva Henje, Thorbjörn Lundberg, Anna Chmielewska
Content: Introduktion - genomgång av kursens förväntade studieresultat
09:15 to 09:30

Pediatrik

Event type Lecture, Egen tid att se
Content: Inspelad föreläsning: Barnens rätt
09:30 to 09:50

Pediatrik

Event type Lecture, Question time Room, location Zoom
Content: Frågestund: Barnens rätt
10:00 to 10:45

Ob/Gyn

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Ulrika Ottander
Content: Gynekologisk undersökningsteknik
11:00 to 11:15

Pediatrik

Event type Lecture, Egen tid att se
Content: Inspelad föreläsning: Samhällets stöd till barnfamiljer
11:15 to 12:00

Pediatrik

Event type Lecture, Workshop Room, location Zoom
Content: Workshop: Samhällets stöd till barnfamiljer. Läs igenom Fallen och Översikt lagar innan (https://www.canvas.umu.se/courses/12273/pages/film-samhallets-stod-till-barnfamiljer). Ha dator (för föreläsningen) och mobil till mentimeter-röstning.
13:00 to 13:45

Ämnesövergripande

Event type Mandatory, Roll-call Room, location SVALL Högom
Teacher: Sahruh Turkmen, Annelie Thorén
Content: Upprop: Lokal information från ämnesansvariga ObGyn, Pediatrik och Allmänmedicin
14:00 to 16:00

Pediatrik

Event type Case Room, location SVALL Högom
Teacher: Annelie Thorén
16:15 to 17:00

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Preparation , Independent study Room, location SVALL Högom
Content: Förberedelser Barn-HLR
16:15 to 17:00

Pediatrik

Event type Independent study
Content: Förberedelser Barn-HLR
Tuesday, 16 January 2024
08:15 to 09:00

Pediatrik

Event type Lecture Room, location 5B P6 Stora hörsalen, SVALL Nolby, ÖSD Alfa, SY Sarek
Teacher: Magnus Borssen, Frans Nilsson
Content: Barnonkologi/Hematologi
09:15 to 10:00

Pediatrik

Event type Lecture Room, location 5B P6 Stora hörsalen, SVALL Nolby, ÖSD Alfa, SY Sarek
Teacher: Magnus Borssen, Frans Nilsson
Content: Barnonkologi/Hematologi forts
10:15 to 11:00

Pediatrik

Event type Lecture Room, location 5B P6 Stora hörsalen, SVALL Nolby, ÖSD Alfa, SY Sarek
Teacher: Magnus Domellöf
Content: Neonatologi
11:15 to 12:00

Pediatrik

Event type Lecture Room, location 5B P6 Stora hörsalen, SVALL Nolby, ÖSD Alfa, SY Sarek
Teacher: Magnus Domellöf
Content: Neonatologi
13:00 to 15:00

Ob/Gyn

Event type Mandatory, Group tuition Room, location SVALL Högom
Teacher: Sahruh Turkmen
Group: LPT11.SU.A
Content: Praktisk undervisning, undersökningsteknik gyn.
13:00 to 15:00

Pediatrik

Event type Mandatory, Group tuition
Teacher: Annelie Thorén
Group: LPT11.SU.B
15:15 to 17:00

Pediatrik

Event type Lecture Room, location SVALL Högom
Teacher: Annelie Thorén
Wednesday, 17 January 2024
08:15 to 09:00

Rättsmedicin

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Björn Bäckström
Content: Introduktion, Dödsfallshandläggning
09:15 to 10:00

Rättsmedicin

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Björn Bäckström
Content: Dödsfallshandläggning forts & Dödstecken
10:15 to 11:00

Rättsmedicin

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Björn Bäckström
Content: Dödstecken forts
11:15 to 12:00

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Independent study
13:00 to 15:00

Ob/Gyn

Event type Mandatory, Group tuition Room, location SVALL Högom
Teacher: Sahruh Turkmen
Group: LPT11.SU.B
Content: Praktisk undervisning, undersökningsteknik gyn.
13:00 to 15:00

Pediatrik

Event type Mandatory, Group tuition
Teacher: Annelie Thorén
Group: LPT11.SU.A
15:15 to 17:00

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Independent study
Thursday, 18 January 2024
08:15 to 09:00

Rättsmedicin

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Björn Bäckström
Content: Trubbigt våld
09:15 to 10:00

Rättsmedicin

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Björn Bäckström
Content: Trubbigt våld & Skottskador
10:15 to 11:00

Rättsmedicin

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Björn Bäckström
Content: Skottskador forts
11:15 to 12:00

Rättsmedicin

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Björn Bäckström
Content: Skarpt våld
13:00 to 13:45

Rättsmedicin

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Björn Bäckström
Content: Drogrelaterad död
14:00 to 14:45

Rättsmedicin

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Anders Rietz
Content: Fyndplatsundersökning
15:00 to 15:45

Rättsmedicin

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Björn Bäckström
Content: Kvävning & Info om examination
16:00 to 17:00

Rättsmedicin

Event type Independent study
Content: Självstudier inför Rättsmedicin Seminarium
Friday, 19 January 2024
08:15 to 09:00

Rättsmedicin

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Björn Bäckström
Content: Klinisk rättsmedicin
09:15 to 10:00

Rättsmedicin

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Björn Bäckström
Content: Klinisk rättsmedicin, forts
10:15 to 11:00

Rättsmedicin

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Björn Bäckström
Content: Rättsintyg
11:15 to 12:00

Rättsmedicin

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Björn Bäckström
Content: Rättsintyg, forts
13:00 to 13:45

Rättsmedicin

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Anders Eriksson
Content: Internationell rättsmedicin
14:00 to 14:45

Rättsmedicin

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Anders Eriksson
Content: Internationell rättsmedicin, forts
15:00 to 17:00

Rättsmedicin

Event type Independent study
Content: Självstudier inför Rättsmedicin Seminarium
Saturday, 20 January 2024