Skip to content

Information for students, faculty and staff regarding COVID-19. (Updated: 15 April 2021)

printicon

Schedule

Choose what courses and groups you want to display in your schedule

January 2020

 • Sunday, 19 January 2020

  Nothing is scheduled today.

 • Monday, 20 January 2020

  Nothing is scheduled today.

 • Tuesday, 21 January 2020
  08:30 to 09:30

  Belastningsergonomi: arbetsplatsanalys och riskbedömning, 7,5 hp

  Event type Lecture Location VvA309
  Teacher: Therese Eskilsson
  Content: Introduktion och genomgång av förväntade studieresultat
  10:00 to 12:00

  Belastningsergonomi: arbetsplatsanalys och riskbedömning, 7,5 hp

  Event type Lecture Location VvA309
  Content: Riskanalys, riskbedömning och värdering av risk samt vibrationer. Charlotte Lewis
  13:00 to 14:30

  Belastningsergonomi: arbetsplatsanalys och riskbedömning, 7,5 hp

  Event type Lecture Location VvA309
  Content: Metoder att mäta fysisk exponering i arbetet. Gunilla Dahlgren
  15:00 to 16:30

  Belastningsergonomi: arbetsplatsanalys och riskbedömning, 7,5 hp

  Event type Lecture Location VvA309
  Teacher: Tobias Stenlund
  Content: Biomekanik
 • Wednesday, 22 January 2020
  08:30 to 12:00

  Belastningsergonomi: arbetsplatsanalys och riskbedömning, 7,5 hp

  Event type Laboratory session Location VvA301
  VvA302
  VvA304
  VvA309
  Content: OBLIGATORISKT: Praktiska exempel på mätinstrument och åtgärder. Praktisk träning i att bedöma exponering. Gunilla Dahlgren.
  13:00 to 14:30

  Belastningsergonomi: arbetsplatsanalys och riskbedömning, 7,5 hp

  Event type Lecture Location VvA309
  Teacher: Mattias Hedlund
  Content: Arbetsfysiologi och arbete med hög fysisk belastning
  15:00 to 16:30

  Belastningsergonomi: arbetsplatsanalys och riskbedömning, 7,5 hp

  Event type Laboratory session Location UMEX 3 (STYRKA/UTBILDNING)
  Teacher: Tobias Stenlund
  Content: Workshop EKBLOM-BAK test. Kom gärna i träningskläder (mjuka kläder).
 • Thursday, 23 January 2020

  Nothing is scheduled today.

 • Friday, 24 January 2020

  Nothing is scheduled today.

 • Saturday, 25 January 2020

  Nothing is scheduled today.

Week 4 Sunday, 19 January 2020
Monday, 20 January 2020
Tuesday, 21 January 2020
08:30 to 09:30

Belastningsergonomi: arbetsplatsanalys och riskbedömning, 7,5 hp

Event type Lecture Location VvA309
Teacher: Therese Eskilsson
Content: Introduktion och genomgång av förväntade studieresultat
10:00 to 12:00

Belastningsergonomi: arbetsplatsanalys och riskbedömning, 7,5 hp

Event type Lecture Location VvA309
Content: Riskanalys, riskbedömning och värdering av risk samt vibrationer. Charlotte Lewis
13:00 to 14:30

Belastningsergonomi: arbetsplatsanalys och riskbedömning, 7,5 hp

Event type Lecture Location VvA309
Content: Metoder att mäta fysisk exponering i arbetet. Gunilla Dahlgren
15:00 to 16:30

Belastningsergonomi: arbetsplatsanalys och riskbedömning, 7,5 hp

Event type Lecture Location VvA309
Teacher: Tobias Stenlund
Content: Biomekanik
Wednesday, 22 January 2020
08:30 to 12:00

Belastningsergonomi: arbetsplatsanalys och riskbedömning, 7,5 hp

Event type Laboratory session Location VvA301, VvA302, VvA304, VvA309
Content: OBLIGATORISKT: Praktiska exempel på mätinstrument och åtgärder. Praktisk träning i att bedöma exponering. Gunilla Dahlgren.
13:00 to 14:30

Belastningsergonomi: arbetsplatsanalys och riskbedömning, 7,5 hp

Event type Lecture Location VvA309
Teacher: Mattias Hedlund
Content: Arbetsfysiologi och arbete med hög fysisk belastning
15:00 to 16:30

Belastningsergonomi: arbetsplatsanalys och riskbedömning, 7,5 hp

Event type Laboratory session Location UMEX 3 (STYRKA/UTBILDNING)
Teacher: Tobias Stenlund
Content: Workshop EKBLOM-BAK test. Kom gärna i träningskläder (mjuka kläder).
Thursday, 23 January 2020
Friday, 24 January 2020
Saturday, 25 January 2020