Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Schedule

Choose what courses and groups you want to display in your schedule

December 2020

 • Sunday, 13 December 2020

  Nothing is scheduled today.

 • Monday, 14 December 2020
  09:00 to 10:30

  Palliativ omvårdnad, 7,5 hp

  Event type Roll-call, Course introduction Room, location Zoom
  Teacher: Stina Evars
  Content: Upprop, kursintroduktion i Palliativ omvårdnad (följ länken till webb-utb RCC. Logga in, lämna in test senast 21/12 kl 12.00 i Moodle) Zoom-kod: 3OM337
  11:00 to 12:00

  Palliativ omvårdnad, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Stina Evars
  Content: Introduktion i ämnet Palliativ vård
 • Tuesday, 15 December 2020
  08:00 to 17:00

  Palliativ omvårdnad, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location Moodle
  Content: Se inspelade föreläsningar: "Palliativ vård vid olika sjukdomstillstånd" (M Brännström) "Symptomlindring i livets slutskede" (J Philipsson, förbered frågor) "Juridiska och etiska aspekter i samband med döende och död" (C Norberg)
 • Wednesday, 16 December 2020

  Nothing is scheduled today.

 • Thursday, 17 December 2020
  10:30 to 12:00

  Palliativ omvårdnad, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Content: Palliativ vård på hospice Gunilla Flodin
 • Friday, 18 December 2020
  10:00 to 11:00

  Palliativ omvårdnad, 7,5 hp

  Event type Information Room, location Zoom
  Teacher: Monika Norberg
  Content: Genomgång av instruktionen för hemtentamen
 • Saturday, 19 December 2020

  Nothing is scheduled today.

Week 51 Sunday, 13 December 2020
Monday, 14 December 2020
09:00 to 10:30

Palliativ omvårdnad, 7,5 hp

Event type Roll-call, Course introduction Room, location Zoom
Teacher: Stina Evars
Content: Upprop, kursintroduktion i Palliativ omvårdnad (följ länken till webb-utb RCC. Logga in, lämna in test senast 21/12 kl 12.00 i Moodle) Zoom-kod: 3OM337
11:00 to 12:00

Palliativ omvårdnad, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Stina Evars
Content: Introduktion i ämnet Palliativ vård
Tuesday, 15 December 2020
08:00 to 17:00

Palliativ omvårdnad, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Moodle
Content: Se inspelade föreläsningar: "Palliativ vård vid olika sjukdomstillstånd" (M Brännström) "Symptomlindring i livets slutskede" (J Philipsson, förbered frågor) "Juridiska och etiska aspekter i samband med döende och död" (C Norberg)
Wednesday, 16 December 2020
Thursday, 17 December 2020
10:30 to 12:00

Palliativ omvårdnad, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Content: Palliativ vård på hospice Gunilla Flodin
Friday, 18 December 2020
10:00 to 11:00

Palliativ omvårdnad, 7,5 hp

Event type Information Room, location Zoom
Teacher: Monika Norberg
Content: Genomgång av instruktionen för hemtentamen
Saturday, 19 December 2020