Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Schedule

Choose what courses and groups you want to display in your schedule

Aug/Sep 2020

 • Sunday, 30 August 2020

  Nothing is scheduled today.

 • Monday, 31 August 2020
  09:45 to 10:00

  Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

  Event type Deadline Room, location Moodle
  Teacher: Monika Norberg
  Content: Senast kl. 10.00: gå in i kurssidan i Moodle, bekräfta att du vill läsa kursen genom att aktivera det blåa frågetecknet och svara på frågan om du vill läsa kursen
  13:00 to 15:00

  Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

  Event type Course introduction Room, location Zoom
  Teacher: Monika Norberg
  Content: Kursintroduktion
 • Tuesday, 01 September 2020
  10:00 to 11:00

  Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

  Event type Information Room, location Zoom
  Teacher: Kerstin Viglund, Christina Juthberg
  Content: Introduktion i programmet
  11:15 to 12:15

  Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

  Event type Information Room, location Zoom
  Teacher: Helen Forsgren, Ann-Catrin Johansson
  Content: Information studievägledning
 • Wednesday, 02 September 2020

  Nothing is scheduled today.

 • Thursday, 03 September 2020

  Nothing is scheduled today.

 • Friday, 04 September 2020
  10:00 to 12:00

  Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

  Event type Supervision Room, location Zoom
  Teacher: Monika Norberg
  Content: Handledningsträff avseende området Sjuksköterskeprofessionen och omvårdnad samt information om “att vara student”
 • Saturday, 05 September 2020

  Nothing is scheduled today.

Week 36 Sunday, 30 August 2020
Monday, 31 August 2020
09:45 to 10:00

Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

Event type Deadline Room, location Moodle
Teacher: Monika Norberg
Content: Senast kl. 10.00: gå in i kurssidan i Moodle, bekräfta att du vill läsa kursen genom att aktivera det blåa frågetecknet och svara på frågan om du vill läsa kursen
13:00 to 15:00

Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

Event type Course introduction Room, location Zoom
Teacher: Monika Norberg
Content: Kursintroduktion
Tuesday, 01 September 2020
10:00 to 11:00

Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

Event type Information Room, location Zoom
Teacher: Kerstin Viglund, Christina Juthberg
Content: Introduktion i programmet
11:15 to 12:15

Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

Event type Information Room, location Zoom
Teacher: Helen Forsgren, Ann-Catrin Johansson
Content: Information studievägledning
Wednesday, 02 September 2020
Thursday, 03 September 2020
Friday, 04 September 2020
10:00 to 12:00

Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

Event type Supervision Room, location Zoom
Teacher: Monika Norberg
Content: Handledningsträff avseende området Sjuksköterskeprofessionen och omvårdnad samt information om “att vara student”
Saturday, 05 September 2020