"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Schedule

Choose what courses and groups you want to display in your schedule

January 2024

 • Sunday, 14 January 2024

  Nothing is scheduled today.

 • Monday, 15 January 2024
  08:15 to 09:00

  Organsystemens struktur och funktion, 46,5 hp

  Event type Roll-call Room, location BIO.E.203 - Aula Biologica
  Teacher: Daniel Säfström, Michael Druzin
  Group: Helkurs
  Content: *Upprop Kursinformation/Genomgång av kursplan
  09:15 to 10:00

  Organsystemens struktur och funktion, 46,5 hp

  Event type Lecture Room, location BIO.E.203 - Aula Biologica
  Teacher: Sara Stillesjö
  Group: Helkurs
  Content: Make it stick! (Studieteknik för effektivt lärande)
  10:15 to 11:00

  Organsystemens struktur och funktion, 46,5 hp

  Event type Lecture Room, location BIO.E.203 - Aula Biologica
  Group: Helkurs
  Content: Praktisk implementering av studieteknik på OSoF
  14:15 to 16:15

  Organsystemens struktur och funktion, 46,5 hp

  Event type Lecture, Mandatory Room, location 6M L0 Betula
  Teacher: Aziz Bitar
  Group: LPT2.PU.08, LPT2.PU.09, LPT2.PU.10, LPT2.PU.11, LPT2.PU.12, LPT2.PU.13, LPT2.PU.14, LPT2.PU.01, LPT2.PU.02, LPT2.PU.03, LPT2.PU.04, LPT2.PU.05, LPT2.PU.06, LPT2.PU.07
  Content: Introduktion till PU och viktig information inför Klinikdagen!
 • Tuesday, 16 January 2024
  08:00 to 12:00

  Organsystemens struktur och funktion, 46,5 hp

  Event type Independent study
  13:15 to 16:00

  Organsystemens struktur och funktion, 46,5 hp

  Event type Lecture Room, location BIO.E.203 - Aula Biologica
  Teacher: Paul Kingham
  Group: Helkurs
  Content: Osteologi (Anatomi)
 • Wednesday, 17 January 2024
  08:00 to 17:00

  Organsystemens struktur och funktion, 46,5 hp

  Event type Mandatory, Clinical training
  Group: LPT2.PU.01, LPT2.PU.02, LPT2.PU.03, LPT2.PU.04, LPT2.PU.05, LPT2.PU.06, LPT2.PU.07
  Content: Klinikdag, se placeringslista/anvisad klinik på Canvas.
  13:00 to 14:00

  Organsystemens struktur och funktion, 46,5 hp

  Event type Lecture, Mandatory Room, location 6E R-1 Hörsal E04
  Teacher: Saima Diderichsen
  Group: LPT2.PU.08, LPT2.PU.09, LPT2.PU.10, LPT2.PU.11, LPT2.PU.12, LPT2.PU.13, LPT2.PU.14
  Content: Bemötande på lika villkor - genus- och mångfaldsperspektiv, del 1.
  14:30 to 17:00

  Organsystemens struktur och funktion, 46,5 hp

  Event type Mandatory, Group tuition Room, location 3B H0 Grupprum 1
  Teacher: Saima Diderichsen
  Group: LPT2.PU.08
  Content: Bemötande på lika villkor - genus- och mångfaldsperspektiv, del 1: Gruppdiskussioner i grupprum.
  14:30 to 17:00

  Organsystemens struktur och funktion, 46,5 hp

  Event type Mandatory, Group tuition Room, location 3B H0 Grupprum 2
  Teacher: Saima Diderichsen
  Group: LPT2.PU.09
  Content: Bemötande på lika villkor - genus- och mångfaldsperspektiv, del 1: Gruppdiskussioner i grupprum.
  14:30 to 17:00

  Organsystemens struktur och funktion, 46,5 hp

  Event type Mandatory, Group tuition Room, location 3B H0 Grupprum 3
  Teacher: Saima Diderichsen
  Group: LPT2.PU.10
  Content: Bemötande på lika villkor - genus- och mångfaldsperspektiv, del 1: Gruppdiskussioner i grupprum.
  14:30 to 17:00

  Organsystemens struktur och funktion, 46,5 hp

  Event type Mandatory, Group tuition Room, location 3B H0 Grupprum 4
  Teacher: Saima Diderichsen
  Group: LPT2.PU.11
  Content: Bemötande på lika villkor - genus- och mångfaldsperspektiv, del 1: Gruppdiskussioner i grupprum.
  14:30 to 17:00

  Organsystemens struktur och funktion, 46,5 hp

  Event type Mandatory, Group tuition Room, location 3B H0 Grupprum 5
  Teacher: Saima Diderichsen
  Group: LPT2.PU.12
  Content: Bemötande på lika villkor - genus- och mångfaldsperspektiv, del 1: Gruppdiskussioner i grupprum.
  14:30 to 17:00

  Organsystemens struktur och funktion, 46,5 hp

  Event type Mandatory, Group tuition Room, location 3B H0 Grupprum 6
  Teacher: Saima Diderichsen
  Group: LPT2.PU.13
  Content: Bemötande på lika villkor - genus- och mångfaldsperspektiv, del 1: Gruppdiskussioner i grupprum.
  14:30 to 17:00

  Organsystemens struktur och funktion, 46,5 hp

  Event type Mandatory, Group tuition Room, location 3B H0 Grupprum 7
  Teacher: Saima Diderichsen
  Group: LPT2.PU.14
  Content: Bemötande på lika villkor - genus- och mångfaldsperspektiv, del 1: Gruppdiskussioner i grupprum.
 • Thursday, 18 January 2024
  08:00 to 17:00

  Organsystemens struktur och funktion, 46,5 hp

  Event type Mandatory, Clinical training
  Group: LPT2.PU.08, LPT2.PU.09, LPT2.PU.10, LPT2.PU.11, LPT2.PU.12, LPT2.PU.13, LPT2.PU.14
  Content: Klinikdag, se placeringslista/anvisad klinik på Canvas.
  13:00 to 14:00

  Organsystemens struktur och funktion, 46,5 hp

  Event type Lecture, Mandatory Room, location 27 Q0 Bergasalen
  Teacher: Saima Diderichsen
  Group: LPT2.PU.01, LPT2.PU.02, LPT2.PU.03, LPT2.PU.04, LPT2.PU.05, LPT2.PU.06, LPT2.PU.07
  Content: Bemötande på lika villkor - genus- och mångfaldsperspektiv, del 1.
  14:30 to 17:00

  Organsystemens struktur och funktion, 46,5 hp

  Event type Mandatory, Group tuition Room, location 27 Q0 Bergasalen
  Teacher: Saima Diderichsen
  Group: LPT2.PU.01
  Content: Bemötande på lika villkor - genus- och mångfaldsperspektiv, del 1: Gruppdiskussioner i grupprum.
  14:30 to 17:00

  Organsystemens struktur och funktion, 46,5 hp

  Event type Mandatory, Group tuition Room, location 27 Q0 Gnejsen
  Teacher: Saima Diderichsen
  Group: LPT2.PU.02
  Content: Bemötande på lika villkor - genus- och mångfaldsperspektiv, del 1: Gruppdiskussioner i grupprum.
  14:30 to 17:00

  Organsystemens struktur och funktion, 46,5 hp

  Event type Mandatory, Group tuition Room, location 27 Q0 Graniten
  Teacher: Saima Diderichsen
  Group: LPT2.PU.03
  Content: Bemötande på lika villkor - genus- och mångfaldsperspektiv, del 1: Gruppdiskussioner i grupprum.
  14:30 to 17:00

  Organsystemens struktur och funktion, 46,5 hp

  Event type Mandatory, Group tuition
  Teacher: Saima Diderichsen
  Group: LPT2.PU.04
  Content: https://use.mazemap.com/#v=1&zlevel=6&center=20.302655,63.815643&zoom=18&campusid=499&sharepoitype=poi&sharepoi=1000517128 Bemötande på lika villkor - genus- och mångfaldsperspektiv, del 1: Gruppdiskussioner i grupprum.
  14:30 to 17:00

  Organsystemens struktur och funktion, 46,5 hp

  Event type Mandatory, Group tuition
  Teacher: Saima Diderichsen
  Group: LPT2.PU.05
  Content: https://use.mazemap.com/#v=1&zlevel=6&center=20.302655,63.815643&zoom=18&campusid=499&sharepoitype=poi&sharepoi=1000517081 Bemötande på lika villkor - genus- och mångfaldsperspektiv, del 1: Gruppdiskussioner i grupprum.
  14:30 to 17:00

  Organsystemens struktur och funktion, 46,5 hp

  Event type Mandatory, Group tuition
  Teacher: Saima Diderichsen
  Group: LPT2.PU.06
  Content: https://use.mazemap.com/#v=1&zlevel=6&center=20.302655,63.815643&zoom=18&campusid=499&sharepoitype=poi&sharepoi=1000517109 Bemötande på lika villkor - genus- och mångfaldsperspektiv, del 1: Gruppdiskussioner i grupprum.
  14:30 to 17:00

  Organsystemens struktur och funktion, 46,5 hp

  Event type Mandatory, Group tuition
  Teacher: Saima Diderichsen
  Group: LPT2.PU.07
  Content: https://use.mazemap.com/#v=1&zlevel=6&center=20.302655,63.815643&zoom=18&campusid=499&sharepoitype=poi&sharepoi=1000517129 Bemötande på lika villkor - genus- och mångfaldsperspektiv, del 1: Gruppdiskussioner i grupprum.
 • Friday, 19 January 2024
  09:15 to 12:00

  Organsystemens struktur och funktion, 46,5 hp

  Event type Lecture Room, location KBE303-Stora hörsalen
  Teacher: Mikko Lammi
  Group: Helkurs
  Content: Vävnadstyper: Bindvävnad (Histologi)
  13:00 to 17:00

  Organsystemens struktur och funktion, 46,5 hp

  Event type Independent study
 • Saturday, 20 January 2024

  Nothing is scheduled today.

Week 3 Sunday, 14 January 2024
Monday, 15 January 2024
08:15 to 09:00

Organsystemens struktur och funktion, 46,5 hp

Event type Roll-call Room, location BIO.E.203 - Aula Biologica
Teacher: Daniel Säfström, Michael Druzin
Group: Helkurs
Content: *Upprop Kursinformation/Genomgång av kursplan
09:15 to 10:00

Organsystemens struktur och funktion, 46,5 hp

Event type Lecture Room, location BIO.E.203 - Aula Biologica
Teacher: Sara Stillesjö
Group: Helkurs
Content: Make it stick! (Studieteknik för effektivt lärande)
10:15 to 11:00

Organsystemens struktur och funktion, 46,5 hp

Event type Lecture Room, location BIO.E.203 - Aula Biologica
Group: Helkurs
Content: Praktisk implementering av studieteknik på OSoF
14:15 to 16:15

Organsystemens struktur och funktion, 46,5 hp

Event type Lecture, Mandatory Room, location 6M L0 Betula
Teacher: Aziz Bitar
Group: LPT2.PU.08, LPT2.PU.09, LPT2.PU.10, LPT2.PU.11, LPT2.PU.12, LPT2.PU.13, LPT2.PU.14, LPT2.PU.01, LPT2.PU.02, LPT2.PU.03, LPT2.PU.04, LPT2.PU.05, LPT2.PU.06, LPT2.PU.07
Content: Introduktion till PU och viktig information inför Klinikdagen!
Tuesday, 16 January 2024
08:00 to 12:00

Organsystemens struktur och funktion, 46,5 hp

Event type Independent study
13:15 to 16:00

Organsystemens struktur och funktion, 46,5 hp

Event type Lecture Room, location BIO.E.203 - Aula Biologica
Teacher: Paul Kingham
Group: Helkurs
Content: Osteologi (Anatomi)
Wednesday, 17 January 2024
08:00 to 17:00

Organsystemens struktur och funktion, 46,5 hp

Event type Mandatory, Clinical training
Group: LPT2.PU.01, LPT2.PU.02, LPT2.PU.03, LPT2.PU.04, LPT2.PU.05, LPT2.PU.06, LPT2.PU.07
Content: Klinikdag, se placeringslista/anvisad klinik på Canvas.
13:00 to 14:00

Organsystemens struktur och funktion, 46,5 hp

Event type Lecture, Mandatory Room, location 6E R-1 Hörsal E04
Teacher: Saima Diderichsen
Group: LPT2.PU.08, LPT2.PU.09, LPT2.PU.10, LPT2.PU.11, LPT2.PU.12, LPT2.PU.13, LPT2.PU.14
Content: Bemötande på lika villkor - genus- och mångfaldsperspektiv, del 1.
14:30 to 17:00

Organsystemens struktur och funktion, 46,5 hp

Event type Mandatory, Group tuition Room, location 3B H0 Grupprum 1
Teacher: Saima Diderichsen
Group: LPT2.PU.08
Content: Bemötande på lika villkor - genus- och mångfaldsperspektiv, del 1: Gruppdiskussioner i grupprum.
14:30 to 17:00

Organsystemens struktur och funktion, 46,5 hp

Event type Mandatory, Group tuition Room, location 3B H0 Grupprum 2
Teacher: Saima Diderichsen
Group: LPT2.PU.09
Content: Bemötande på lika villkor - genus- och mångfaldsperspektiv, del 1: Gruppdiskussioner i grupprum.
14:30 to 17:00

Organsystemens struktur och funktion, 46,5 hp

Event type Mandatory, Group tuition Room, location 3B H0 Grupprum 3
Teacher: Saima Diderichsen
Group: LPT2.PU.10
Content: Bemötande på lika villkor - genus- och mångfaldsperspektiv, del 1: Gruppdiskussioner i grupprum.
14:30 to 17:00

Organsystemens struktur och funktion, 46,5 hp

Event type Mandatory, Group tuition Room, location 3B H0 Grupprum 4
Teacher: Saima Diderichsen
Group: LPT2.PU.11
Content: Bemötande på lika villkor - genus- och mångfaldsperspektiv, del 1: Gruppdiskussioner i grupprum.
14:30 to 17:00

Organsystemens struktur och funktion, 46,5 hp

Event type Mandatory, Group tuition Room, location 3B H0 Grupprum 5
Teacher: Saima Diderichsen
Group: LPT2.PU.12
Content: Bemötande på lika villkor - genus- och mångfaldsperspektiv, del 1: Gruppdiskussioner i grupprum.
14:30 to 17:00

Organsystemens struktur och funktion, 46,5 hp

Event type Mandatory, Group tuition Room, location 3B H0 Grupprum 6
Teacher: Saima Diderichsen
Group: LPT2.PU.13
Content: Bemötande på lika villkor - genus- och mångfaldsperspektiv, del 1: Gruppdiskussioner i grupprum.
14:30 to 17:00

Organsystemens struktur och funktion, 46,5 hp

Event type Mandatory, Group tuition Room, location 3B H0 Grupprum 7
Teacher: Saima Diderichsen
Group: LPT2.PU.14
Content: Bemötande på lika villkor - genus- och mångfaldsperspektiv, del 1: Gruppdiskussioner i grupprum.
Thursday, 18 January 2024
08:00 to 17:00

Organsystemens struktur och funktion, 46,5 hp

Event type Mandatory, Clinical training
Group: LPT2.PU.08, LPT2.PU.09, LPT2.PU.10, LPT2.PU.11, LPT2.PU.12, LPT2.PU.13, LPT2.PU.14
Content: Klinikdag, se placeringslista/anvisad klinik på Canvas.
13:00 to 14:00

Organsystemens struktur och funktion, 46,5 hp

Event type Lecture, Mandatory Room, location 27 Q0 Bergasalen
Teacher: Saima Diderichsen
Group: LPT2.PU.01, LPT2.PU.02, LPT2.PU.03, LPT2.PU.04, LPT2.PU.05, LPT2.PU.06, LPT2.PU.07
Content: Bemötande på lika villkor - genus- och mångfaldsperspektiv, del 1.
14:30 to 17:00

Organsystemens struktur och funktion, 46,5 hp

Event type Mandatory, Group tuition Room, location 27 Q0 Bergasalen
Teacher: Saima Diderichsen
Group: LPT2.PU.01
Content: Bemötande på lika villkor - genus- och mångfaldsperspektiv, del 1: Gruppdiskussioner i grupprum.
14:30 to 17:00

Organsystemens struktur och funktion, 46,5 hp

Event type Mandatory, Group tuition Room, location 27 Q0 Gnejsen
Teacher: Saima Diderichsen
Group: LPT2.PU.02
Content: Bemötande på lika villkor - genus- och mångfaldsperspektiv, del 1: Gruppdiskussioner i grupprum.
14:30 to 17:00

Organsystemens struktur och funktion, 46,5 hp

Event type Mandatory, Group tuition Room, location 27 Q0 Graniten
Teacher: Saima Diderichsen
Group: LPT2.PU.03
Content: Bemötande på lika villkor - genus- och mångfaldsperspektiv, del 1: Gruppdiskussioner i grupprum.
14:30 to 17:00

Organsystemens struktur och funktion, 46,5 hp

Event type Mandatory, Group tuition
Teacher: Saima Diderichsen
Group: LPT2.PU.04
Content: https://use.mazemap.com/#v=1&zlevel=6&center=20.302655,63.815643&zoom=18&campusid=499&sharepoitype=poi&sharepoi=1000517128 Bemötande på lika villkor - genus- och mångfaldsperspektiv, del 1: Gruppdiskussioner i grupprum.
14:30 to 17:00

Organsystemens struktur och funktion, 46,5 hp

Event type Mandatory, Group tuition
Teacher: Saima Diderichsen
Group: LPT2.PU.05
Content: https://use.mazemap.com/#v=1&zlevel=6&center=20.302655,63.815643&zoom=18&campusid=499&sharepoitype=poi&sharepoi=1000517081 Bemötande på lika villkor - genus- och mångfaldsperspektiv, del 1: Gruppdiskussioner i grupprum.
14:30 to 17:00

Organsystemens struktur och funktion, 46,5 hp

Event type Mandatory, Group tuition
Teacher: Saima Diderichsen
Group: LPT2.PU.06
Content: https://use.mazemap.com/#v=1&zlevel=6&center=20.302655,63.815643&zoom=18&campusid=499&sharepoitype=poi&sharepoi=1000517109 Bemötande på lika villkor - genus- och mångfaldsperspektiv, del 1: Gruppdiskussioner i grupprum.
14:30 to 17:00

Organsystemens struktur och funktion, 46,5 hp

Event type Mandatory, Group tuition
Teacher: Saima Diderichsen
Group: LPT2.PU.07
Content: https://use.mazemap.com/#v=1&zlevel=6&center=20.302655,63.815643&zoom=18&campusid=499&sharepoitype=poi&sharepoi=1000517129 Bemötande på lika villkor - genus- och mångfaldsperspektiv, del 1: Gruppdiskussioner i grupprum.
Friday, 19 January 2024
09:15 to 12:00

Organsystemens struktur och funktion, 46,5 hp

Event type Lecture Room, location KBE303-Stora hörsalen
Teacher: Mikko Lammi
Group: Helkurs
Content: Vävnadstyper: Bindvävnad (Histologi)
13:00 to 17:00

Organsystemens struktur och funktion, 46,5 hp

Event type Independent study
Saturday, 20 January 2024