"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Schedule

Choose what courses and groups you want to display in your schedule

Oct/Nov 2022

 • Sunday, 30 October 2022

  Nothing is scheduled today.

 • Monday, 31 October 2022

  Nothing is scheduled today.

 • Tuesday, 01 November 2022
  09:00 to 12:00

  Teknikutveckling och hållbart värdeskapande, 15 hp

  Event type Introduction Room, location TC333
  Teacher: Stig Byström, Ulf Holmgren, Johan Haake, Amin Saremi
  Content: Kursstart, Arbete med förstudie - moment 1
  12:00 to 13:15

  Teknikutveckling och hållbart värdeskapande, 15 hp

  Event type Preparation Room, location TA405
  Content: Arbete med förstudie - moment 1 Brainstorm projekt
  13:15 to 15:00

  Teknikutveckling och hållbart värdeskapande, 15 hp

  Event type Lecture Room, location TC333
  Teacher: Ulf Holmgren
  Content: Hållbar föreläsning 1 – begreppet hållbarhet
  13:30 to 17:00

  Teknikutveckling och hållbart värdeskapande, 15 hp

  Event type Preparation Room, location TA405
 • Wednesday, 02 November 2022
  08:00 to 09:00

  Teknikutveckling och hållbart värdeskapande, 15 hp

  Event type Preparation Room, location TA405
  09:00 to 10:00

  Teknikutveckling och hållbart värdeskapande, 15 hp

  Event type Mandatory Room, location TA405
  Teacher: Johan Haake, Amin Saremi
  Content: Arbete med förstudie - moment 1 9.00 Diskussion kring tekniken i projektet (JH, AS)
  10:15 to 12:00

  Teknikutveckling och hållbart värdeskapande, 15 hp

  Event type Lecture Room, location TA310
  Teacher: Stig Byström
  Content: Föreläsning - värdeskapande och affärsmodeller 1 Föreläsning - värdeskapande och affärsmodeller 2
  10:30 to 17:00

  Teknikutveckling och hållbart värdeskapande, 15 hp

  Event type Preparation Room, location TA405
  13:15 to 15:00

  Teknikutveckling och hållbart värdeskapande, 15 hp

  Event type Lecture Room, location TA201
  Teacher: Ulf Holmgren
  Content: Hållbar föreläsning 2 - Cirkulär ekonomi och ekodesign
 • Thursday, 03 November 2022
  08:00 to 13:00

  Teknikutveckling och hållbart värdeskapande, 15 hp

  Event type Project work Room, location TA405
  Content: Arbete med förstudie - moment 1
  13:15 to 15:00

  Teknikutveckling och hållbart värdeskapande, 15 hp

  Event type Lecture Room, location TA305
  Teacher: Ulf Holmgren
  Content: Hållbar föreläsning 3 Ledningssystem, systemtänkande och livscykelanalys
  13:30 to 17:00

  Teknikutveckling och hållbart värdeskapande, 15 hp

  Event type Project work Room, location TA405
 • Friday, 04 November 2022
  08:00 to 12:00

  Teknikutveckling och hållbart värdeskapande, 15 hp

  Event type Project work Room, location TA405
  10:15 to 12:00

  Teknikutveckling och hållbart värdeskapande, 15 hp

  Event type Lecture Room, location TA302
  Teacher: Ulf Holmgren
  Content: Hållbar föreläsning 4 - Internationellt samarbete, metaller och mineraler
 • Saturday, 05 November 2022

  Nothing is scheduled today.

Week 45 Sunday, 30 October 2022
Monday, 31 October 2022
Tuesday, 01 November 2022
09:00 to 12:00

Teknikutveckling och hållbart värdeskapande, 15 hp

Event type Introduction Room, location TC333
Teacher: Stig Byström, Ulf Holmgren, Johan Haake, Amin Saremi
Content: Kursstart, Arbete med förstudie - moment 1
12:00 to 13:15

Teknikutveckling och hållbart värdeskapande, 15 hp

Event type Preparation Room, location TA405
Content: Arbete med förstudie - moment 1 Brainstorm projekt
13:15 to 15:00

Teknikutveckling och hållbart värdeskapande, 15 hp

Event type Lecture Room, location TC333
Teacher: Ulf Holmgren
Content: Hållbar föreläsning 1 – begreppet hållbarhet
13:30 to 17:00

Teknikutveckling och hållbart värdeskapande, 15 hp

Event type Preparation Room, location TA405
Wednesday, 02 November 2022
08:00 to 09:00

Teknikutveckling och hållbart värdeskapande, 15 hp

Event type Preparation Room, location TA405
09:00 to 10:00

Teknikutveckling och hållbart värdeskapande, 15 hp

Event type Mandatory Room, location TA405
Teacher: Johan Haake, Amin Saremi
Content: Arbete med förstudie - moment 1 9.00 Diskussion kring tekniken i projektet (JH, AS)
10:15 to 12:00

Teknikutveckling och hållbart värdeskapande, 15 hp

Event type Lecture Room, location TA310
Teacher: Stig Byström
Content: Föreläsning - värdeskapande och affärsmodeller 1 Föreläsning - värdeskapande och affärsmodeller 2
10:30 to 17:00

Teknikutveckling och hållbart värdeskapande, 15 hp

Event type Preparation Room, location TA405
13:15 to 15:00

Teknikutveckling och hållbart värdeskapande, 15 hp

Event type Lecture Room, location TA201
Teacher: Ulf Holmgren
Content: Hållbar föreläsning 2 - Cirkulär ekonomi och ekodesign
Thursday, 03 November 2022
08:00 to 13:00

Teknikutveckling och hållbart värdeskapande, 15 hp

Event type Project work Room, location TA405
Content: Arbete med förstudie - moment 1
13:15 to 15:00

Teknikutveckling och hållbart värdeskapande, 15 hp

Event type Lecture Room, location TA305
Teacher: Ulf Holmgren
Content: Hållbar föreläsning 3 Ledningssystem, systemtänkande och livscykelanalys
13:30 to 17:00

Teknikutveckling och hållbart värdeskapande, 15 hp

Event type Project work Room, location TA405
Friday, 04 November 2022
08:00 to 12:00

Teknikutveckling och hållbart värdeskapande, 15 hp

Event type Project work Room, location TA405
10:15 to 12:00

Teknikutveckling och hållbart värdeskapande, 15 hp

Event type Lecture Room, location TA302
Teacher: Ulf Holmgren
Content: Hållbar föreläsning 4 - Internationellt samarbete, metaller och mineraler
Saturday, 05 November 2022