"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Schedule

Choose what courses and groups you want to display in your schedule

Sep/Oct 2020

 • Sunday, 27 September 2020

  Nothing is scheduled today.

 • Monday, 28 September 2020

  Nothing is scheduled today.

 • Tuesday, 29 September 2020

  Nothing is scheduled today.

 • Wednesday, 30 September 2020
  09:00 to 10:00

  Lärande och undervisning (UK), 7,5 hp

  Event type Introduction Room, location Canvas
  Teacher: Carola Wiklund-Hörnqvist, Gunnar Lindström
  Content: Inspelad kursintroduktion tillgänglig på Canvas
  11:00 to 12:00

  Lärande och undervisning (UK), 7,5 hp

  Event type Question time Room, location Zoom
  Teacher: Carola Wiklund-Hörnqvist, Gunnar Lindström
  Content: Möjlighet att ställa frågor till kursansvarig lärare på Zoom
  13:00 to 14:00

  Lärande och undervisning (UK), 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location Canvas
  Teacher: Bert Jonsson
  Content: Föreläsning: Utvecklingspsykologi I, tillgänglig på Canvas
  15:00 to 15:30

  Lärande och undervisning (UK), 7,5 hp

  Event type Question time Room, location Zoom
  Teacher: Bert Jonsson
  Content: Möjlighet att ställa frågor till föreläsaren via Zoom.
 • Thursday, 01 October 2020
  08:00 to 17:00

  Lärande och undervisning (UK), 7,5 hp

  Event type Independent study
  Content: Självstudier: Inläsning av kurslitteratur
 • Friday, 02 October 2020
  09:00 to 10:00

  Lärande och undervisning (UK), 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location Canvas
  Teacher: Carola Wiklund-Hörnqvist
  Content: Föreläsning: Utvecklingspsykologi II tillgänglig på Canvas
  13:00 to 13:30

  Lärande och undervisning (UK), 7,5 hp

  Event type Question time Room, location Zoom
  Teacher: Carola Wiklund-Hörnqvist
  Content: Möjlighet att ställa frågor till föreläsaren via Zoom.
 • Saturday, 03 October 2020

  Nothing is scheduled today.

Week 40 Sunday, 27 September 2020
Monday, 28 September 2020
Tuesday, 29 September 2020
Wednesday, 30 September 2020
09:00 to 10:00

Lärande och undervisning (UK), 7,5 hp

Event type Introduction Room, location Canvas
Teacher: Carola Wiklund-Hörnqvist, Gunnar Lindström
Content: Inspelad kursintroduktion tillgänglig på Canvas
11:00 to 12:00

Lärande och undervisning (UK), 7,5 hp

Event type Question time Room, location Zoom
Teacher: Carola Wiklund-Hörnqvist, Gunnar Lindström
Content: Möjlighet att ställa frågor till kursansvarig lärare på Zoom
13:00 to 14:00

Lärande och undervisning (UK), 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Canvas
Teacher: Bert Jonsson
Content: Föreläsning: Utvecklingspsykologi I, tillgänglig på Canvas
15:00 to 15:30

Lärande och undervisning (UK), 7,5 hp

Event type Question time Room, location Zoom
Teacher: Bert Jonsson
Content: Möjlighet att ställa frågor till föreläsaren via Zoom.
Thursday, 01 October 2020
08:00 to 17:00

Lärande och undervisning (UK), 7,5 hp

Event type Independent study
Content: Självstudier: Inläsning av kurslitteratur
Friday, 02 October 2020
09:00 to 10:00

Lärande och undervisning (UK), 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Canvas
Teacher: Carola Wiklund-Hörnqvist
Content: Föreläsning: Utvecklingspsykologi II tillgänglig på Canvas
13:00 to 13:30

Lärande och undervisning (UK), 7,5 hp

Event type Question time Room, location Zoom
Teacher: Carola Wiklund-Hörnqvist
Content: Möjlighet att ställa frågor till föreläsaren via Zoom.
Saturday, 03 October 2020