"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Schedule

Choose what courses and groups you want to display in your schedule

April 2021

 • Sunday, 11 April 2021

  Nothing is scheduled today.

 • Monday, 12 April 2021

  Nothing is scheduled today.

 • Tuesday, 13 April 2021

  Nothing is scheduled today.

 • Wednesday, 14 April 2021
  08:30 to 10:00

  Specialpedagogik - för grundskolan (UK), 5 hp

  Event type Introduction Room, location Zoom
  Teacher: Erica Isberg
  Content: Kursintroduktion, digitala klassrummet. Länk i cambro
  10:30 to 11:30

  Specialpedagogik - för grundskolan (UK), 5 hp

  Event type Lecture Room, location Cambro
  Teacher: Mikaela Nyroos
  Content: Inspelad föreläsning i filsamling på Cambro: Specialpedagogiska fältet, perspektiv och begrepp.
  11:30 to 12:00

  Specialpedagogik - för grundskolan (UK), 5 hp

  Event type Question time Room, location Zoom
  Teacher: Mikaela Nyroos
  Content: Frågestund föreläsning: Specialpedagogiska fältet, perspektiv och begrepp. I Zoom
  13:15 to 13:45

  Specialpedagogik - för grundskolan (UK), 5 hp

  Event type Lecture Room, location Cambro
  Teacher: Erica Isberg
  Content: Inspelad föreläsning i filsamling på Cambro: Del 1) Inkluderande undervisning som uppdrag.
  13:45 to 14:45

  Specialpedagogik - för grundskolan (UK), 5 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Erica Isberg
  Content: Frågestund samt forts föreläsning del 2 - Samverkan
 • Thursday, 15 April 2021
  08:00 to 12:00

  Specialpedagogik - för grundskolan (UK), 5 hp

  Event type Independent study
  Content: Inläsning till uppgift 1 samt besvara frågor till uppgift 1
  13:00 to 17:00

  Specialpedagogik - för grundskolan (UK), 5 hp

  Event type Independent study
  Content: Inläsning till uppgift 1 samt besvara frågor till uppgift 1
 • Friday, 16 April 2021
  09:00 to 09:45

  Specialpedagogik - för grundskolan (UK), 5 hp

  Event type Lecture Room, location Cambro
  Teacher: Erica Isberg
  Content: Inspelad föreläsning i filsamling på Cambro: Del 1) Ledning och stimulans, extra anpassningar & särskilt stöd
  09:45 to 10:30

  Specialpedagogik - för grundskolan (UK), 5 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Erica Isberg
  Content: Frågestund samt forts föreläsning del 2) Differentierad undervisning Plats Zoom
  10:30 to 17:00

  Specialpedagogik - för grundskolan (UK), 5 hp

  Event type Independent study Room, location Valfri plats
  Content: Besvara frågor inför uppgift 1.
 • Saturday, 17 April 2021

  Nothing is scheduled today.

Week 16 Sunday, 11 April 2021
Monday, 12 April 2021
Tuesday, 13 April 2021
Wednesday, 14 April 2021
08:30 to 10:00

Specialpedagogik - för grundskolan (UK), 5 hp

Event type Introduction Room, location Zoom
Teacher: Erica Isberg
Content: Kursintroduktion, digitala klassrummet. Länk i cambro
10:30 to 11:30

Specialpedagogik - för grundskolan (UK), 5 hp

Event type Lecture Room, location Cambro
Teacher: Mikaela Nyroos
Content: Inspelad föreläsning i filsamling på Cambro: Specialpedagogiska fältet, perspektiv och begrepp.
11:30 to 12:00

Specialpedagogik - för grundskolan (UK), 5 hp

Event type Question time Room, location Zoom
Teacher: Mikaela Nyroos
Content: Frågestund föreläsning: Specialpedagogiska fältet, perspektiv och begrepp. I Zoom
13:15 to 13:45

Specialpedagogik - för grundskolan (UK), 5 hp

Event type Lecture Room, location Cambro
Teacher: Erica Isberg
Content: Inspelad föreläsning i filsamling på Cambro: Del 1) Inkluderande undervisning som uppdrag.
13:45 to 14:45

Specialpedagogik - för grundskolan (UK), 5 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Erica Isberg
Content: Frågestund samt forts föreläsning del 2 - Samverkan
Thursday, 15 April 2021
08:00 to 12:00

Specialpedagogik - för grundskolan (UK), 5 hp

Event type Independent study
Content: Inläsning till uppgift 1 samt besvara frågor till uppgift 1
13:00 to 17:00

Specialpedagogik - för grundskolan (UK), 5 hp

Event type Independent study
Content: Inläsning till uppgift 1 samt besvara frågor till uppgift 1
Friday, 16 April 2021
09:00 to 09:45

Specialpedagogik - för grundskolan (UK), 5 hp

Event type Lecture Room, location Cambro
Teacher: Erica Isberg
Content: Inspelad föreläsning i filsamling på Cambro: Del 1) Ledning och stimulans, extra anpassningar & särskilt stöd
09:45 to 10:30

Specialpedagogik - för grundskolan (UK), 5 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Erica Isberg
Content: Frågestund samt forts föreläsning del 2) Differentierad undervisning Plats Zoom
10:30 to 17:00

Specialpedagogik - för grundskolan (UK), 5 hp

Event type Independent study Room, location Valfri plats
Content: Besvara frågor inför uppgift 1.
Saturday, 17 April 2021