Skip to content

Anna Törner

Dentist at Department of Odontology Units: Endodontics

Byggnad 1D; våning 5, 6 och 7, byggnad 1A; våning 5 (forskarvåning), våning 7 och våning 8, byggnad 5A; våning 5, byggnad 20D; tandteknikerprogrammet, Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet, 901 85 Umeå