Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Staff photo Ann Cristin Winroth

Ann Cristin Winroth

Lecturer in ethnology. Equal Opportunities Representative. Research on storytelling at museums, the relationship between humans - pets. Teaches ethnology and museology.

Works at

Affiliation
Associate professor at Department of Culture and Media Studies Units: -, -
Location
Humanisthuset, Biblioteksgränd 3 (huvudentré) Umeå universitet, 901 87 Umeå
Budkavlen : Tidskrift för etnologi och folkloristik, Åbo Akademi 2020, Vol. 99 : 119-143
Winroth, AnnCristin
Reformation, revolution, evolution: universitetslärandet ur ett tidsperspektiv : konferensrapport, Umeå: Universitetspedagogiskt centrum (UPC), Umeå universitet 2013 : 149-151
Winroth, Ann Cristin
Perspektiv på komplementärmedicin: medicinsk pluralism i mångvetenskaplig belysning, Lund: Studentlitteratur 2004 : 133-146
Winroth, Ann Cristin
Människan och den medicinska mångfalden: 2003 års skandinaviska forskningskonferens om alternativ och komplementär medicin
Winroth, AnnCristin

Research projects