Skip to content
Personalbild Åsa Nordström

Åsa Nordström

+46 90 786 74 66

Vårdvetarhuset, Hus A, plan 4 och 5 Umeå universitet, 901 87 Umeå


Administrator (absence) at IT Office Role/Title: Administrator, Directory Co-ordinator

asa.nordstrom@umu.se

Västra flygeln, plan 4, Förvaltningshuset, A4.13.21 Umeå universitet, 901 87 Umeå