Skip to content

Information for students, faculty and staff regarding COVID-19. (Updated: 26 February 2021)

printicon

Bertil Marklund

Works at

Affiliation
Affiliated as other position at Várdduo-Centre för Sámi Research
Location
YA, Norra Beteendevetarhuset, 4 tr Umeå universitet, 901 87 Umeå
Skogssamisk vilja: en jubileumsantologi om skriften "Dat läh mijen situd", Karin Stenberg och skogssamisk historia och nutid, Umeå: Várdduo - Centrum för samisk forskning, Umeå universitet 2020 : 117-143
Marklund, Bertil
Skogssamisk vilja: en jubileumsantologi om skriften "Dat läh mijen situd", Karin Stenberg och skogssamisk historia och nutid, Ubmeje/Umeå: Várdduo - Centrum för samisk forskning 2020 : 1-8
Össbo, Åsa; Marklund, Bertil; Nilsson, Lena Maria; et al.
Skrifter från Centrum för samisk forskning, 23
Marklund, Bertil
Människor i Norr: Samisk forskning på nya vägar, Umeå: Centrum för samisk forskning, Umeå universitet 2008 : 343-448
Marklund, Bertil
Befolkning och bosättning i norr: Etnicitet, identitet och gränser i historiens sken, Umeå: Centrum för samisk forskning, Umeå universitet 2004 : 31-63
Marklund, Bertil
Den komplexa kontinenten: Staterna på Nordkalotten och samerna i ett historiskt perspektiv : 61-83
Marklund, Bertil
Skogssamiska studier: Möten i kultur och näringar 1650-1800, Umeå: Umeå universitet 1999 : 11-36
Marklund, Bertil
Skogssamiska studier: Möten i kultur och näringar 1650-1800, Umeå: Umeå universitet 1999 : 37-73
Marklund, Bertil
Kulturens frontlinjer : skrifter från forskningsprogrammet Kulturgräns norr, 16
Marklund, Bertil