Skip to content
Personalbild Bruno Hägglöf

Bruno Hägglöf

Professor emeritus at Department of Clinical Sciences Units: Child and Adolescent Psychiatry

bruno.hagglof@umu.se

+46 90 785 66 56

23, NUS, Psykiatriska kliniken, Våning 5 Umeå universitet, Barn- och ungdomspsykiatri, 901 87 Umeå