Skip to content

Cookies

To use the chat, you need to allow Microsoft Dynamics to use cookies.

printicon
Main menu hidden.
Staff photo Carina Hermansson

Carina Hermansson

Works at

Affiliation
Associate professor at Department of Language Studies Units: Language Teaching and Learning, and Educational Work
Location
A, Humanisthuset, korridor HF2 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Education Inquiry
Damber, Ulla; Hermansson, Carina; Andersson, Birgit; et al.
Education Inquiry
Hermansson, Carina; Norlund Shaswar, Annika; Rosén, Jenny; et al.
Bildning: Svensklärarföringens årsskrift 2020, Svensklärarföreningen 2021 : 101-115
Lindgren, Eva; Hermansson, Carina; Boström, Per; et al.
Skrivundervisningens grunder, Gleerups Utbildning AB 2020 : 317-329
Hermansson, Carina; Lindgren, Eva
The Journal of educational research (Washington, D.C.), Routledge 2019, Vol. 112, (4) : 483-494
Hermansson, Carina; Jonsson, Bert; Levlin, Maria; et al.
Cambridge Papers in ELT
Hermansson, Carina; Lindgren, Eva
Nordic Journal of Literacy Research, Vol. 3, (1) : 12-25
Hermansson, Carina
Language and Education, Routledge 2017, Vol. 31, (5) : 463-478
Hermansson, Carina
Nordic Journal of Literacy Research, Cappelen Damm Akademisk 2017, Vol. 3, (1) : 1-5
Hermansson, Carina; Hultin, Eva; Tanner, Carina
Journal of Early Childhood Literacy, SAGE PUBLICATIONS LTD 2017, Vol. 17, (3) : 426-443
Hermansson, Carina; Saar, Tomas
Posthumanistisk pedagogik: teori, undervisning och forskningspraktik, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2017 : 83-99
Hermansson, Carina; Saar, Tomas
Digital humaniora: humaniora i en digital tid, Göteborg: Daidalos 2017 : 207-224
Lindé, Anna; Hermansson, Carina
Language and Education, Routledge 2017, Vol. 31, (5) : 395-399
Wedin, Åsa; Hermansson, Carina; Holm, Lars
Medie- och informationskunnighet i Norden: en nyckel till demokrati och yttrandefrihet, Göteborg: Nordicom 2014 : 117-129
Adelmann, Kenneth; Bergman, Lotta; Dahlbeck, Per; et al.
Educare - Vetenskapliga skrifter, Malmö: 2014, Vol. 2 : 121-145
Hermansson, Carina; Saar, Tomas; Olin-Scheller, Christina
Barndom, lärande, ämnesdidaktik, Lund: Studentlitteratur AB 2013 : 119-128
Hermansson, Carina; Jennfors, Elsabeth

Research groups

Group member

Research projects

1 January 2019 until 31 December 2021
Published: 27 Jun, 2018