Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Staff photo Carina Hermansson

Carina Hermansson

Works at

Affiliation
Associate professor at Department of Language Studies Units: Language Teaching and Learning, and Educational Work
Location
A, Humanisthuset, korridor HF2 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Education Inquiry
Damber, Ulla; Hermansson, Carina; Andersson, Birgit; et al.
Education Inquiry
Hermansson, Carina; Norlund Shaswar, Annika; Rosén, Jenny; et al.
Bildning: Svensklärarföringens årsskrift 2020, Svensklärarföreningen 2021 : 101-115
Lindgren, Eva; Hermansson, Carina; Boström, Per; et al.
Skrivundervisningens grunder, Gleerups Utbildning AB 2020 : 317-329
Hermansson, Carina; Lindgren, Eva
The Journal of educational research (Washington, D.C.), Routledge 2019, Vol. 112, (4) : 483-494
Hermansson, Carina; Jonsson, Bert; Levlin, Maria; et al.
Cambridge Papers in ELT
Hermansson, Carina; Lindgren, Eva
Nordic Journal of Literacy Research, Vol. 3, (1) : 12-25
Hermansson, Carina
Language and Education, Routledge 2017, Vol. 31, (5) : 463-478
Hermansson, Carina
Nordic Journal of Literacy Research, Cappelen Damm Akademisk 2017, Vol. 3, (1) : 1-5
Hermansson, Carina; Hultin, Eva; Tanner, Carina
Journal of Early Childhood Literacy, SAGE PUBLICATIONS LTD 2017, Vol. 17, (3) : 426-443
Hermansson, Carina; Saar, Tomas
Posthumanistisk pedagogik: teori, undervisning och forskningspraktik, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2017 : 83-99
Hermansson, Carina; Saar, Tomas
Digital humaniora: humaniora i en digital tid, Göteborg: Daidalos 2017 : 207-224
Lindé, Anna; Hermansson, Carina
Language and Education, Routledge 2017, Vol. 31, (5) : 395-399
Wedin, Åsa; Hermansson, Carina; Holm, Lars
Medie- och informationskunnighet i Norden: en nyckel till demokrati och yttrandefrihet, Göteborg: Nordicom 2014 : 117-129
Adelmann, Kenneth; Bergman, Lotta; Dahlbeck, Per; et al.
Educare - Vetenskapliga skrifter, Malmö: 2014, Vol. 2 : 121-145
Hermansson, Carina; Saar, Tomas; Olin-Scheller, Christina
Barndom, lärande, ämnesdidaktik, Lund: Studentlitteratur AB 2013 : 119-128
Hermansson, Carina; Jennfors, Elsabeth

Research groups

Group member

Research projects

1 January 2019 until 31 December 2021
Published: 27 Jun, 2018