Skip to content

Carina Johansson

Administrator, finance at Financial Office

carina.johansson02@umu.se

+46 90 786 64 75

Västra flygeln, förvaltningshuset, Universitetsförvaltningen Umeå universitet, 901 87 Umeå