Skip to content

Cookies

To use the chat, you need to allow Microsoft Dynamics to use cookies.

printicon
Main menu hidden.
Staff photo Evelina Stenbeck

Evelina Stenbeck

Works at

Affiliation
Location
Humanisthuset, Biblioteksgränd 3 (huvudentré) Umeå universitet, 901 87 Umeå
Levande lärmiljöer: proceedings från Humanistiska och teologiska fakulteternas pedagogiska inspirationskonferens 2018, Lund: Humanistiska och teologiska fakulteterna 2020 : 55-66
Bernhardsson, Katarina; Stenbeck, Evelina
Poesiåret 2019, Stockholm: Örnen och Kråkan 2020 : 145-150
Stenbeck, Evelina
Poesiåret 2019, Stockholm: Örnen och kråkan 2020 : 213-218
Stenbeck, Evelina
Nordisk poesi. Tidsskrift for lyrikkforskning, Oslo: Universitetsforlaget 2019, Vol. 4, (01) : 67-70
Stenbeck, Evelina
Tidskrift för litteraturvetenskap, Lund: Föreningen för utgivande av Tidskrift för Litteraturvetenskap 2019, Vol. 49, (2-3) : 100-108
Stenbeck, Evelina
Poesiåret 2018: litteraturkritisk kalender, Stockholm: Örnen och kråkan 2019 : 189-194
Stenbeck, Evelina
Efter Tegnér: experiment med traditionen, Lund: Lunds universitet 2018 : 179-200
Stenbeck, Evelina
Trådbyggen från utsidan i parallell vändning, Stockholm: C.off 2017 : 45-49
Stenbeck, Evelina
Eureka - Ellerströms akademiska, 58
Stenbeck, Evelina
Lyrikvännen, Lund: Ellerströms förlag 2017, (4-5) : 43-47
Stenbeck, Evelina