"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Frida Lockner

Works at

Affiliation
Affiliated as dentist at Department of Odontology
Location
1D våning 5, 6 och 7, 1A, våning 5 (forskarvåning), våning 7 och våning 8, 5A, våning 5, byggnad 20D (tandteknikerprogrammet), Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet, 901 85 Umeå
International Journal of Paediatric Dentistry, Vol. 27, (6) : 463-468
Lockner, Frida; Twetman, Svante; Stecksén-Blicks, Christina