Skip to content
Personalbild Frida Jakobsson

Frida Jakobsson

Porter at Umeå University Library Units: Library Office

frida.jakobsson@umu.se

+46 90 786 54 00

Hus D, Mediagränd 24 Umeå universitetsbibliotek, 901 74 Umeå