Skip to content

Göran Burvall

University lecturer, adjunct at Department of Nursing

goran.burvall@umu.se

Vårdvetarhuset, Hus A, plan 4 och 5 Umeå universitet, 901 87 Umeå