Skip to content
Personalbild Gun-Britt Nordin-Svedberg

Gun-Britt Nordin-Svedberg

Procurement administrator at ICT Services and System Development Units: Ledningsstöd och gemensam administration

gun-britt.nordin-svedberg@umu.se

+46 90 786 59 72

MIT-huset, IT-stöd och systemutveckling (ITS) Umeå universitet, 901 87 Umeå