Skip to content

Gunnar Kullgren

Professor emeritus at Department of Clinical Sciences Units: Psychiatry

gunnar.kullgren@umu.se

+46 90 785 65 75

23, 5 tr, Psykiatriska kliniken Umeå universitet, Psykiatri, 901 85 Umeå