Skip to content

Gunnar Selstam

Affiliated as professor emeritus at Department of Molecular Biology

6K och 6L, Sjukhusområdet Umeå universitet, 901 87 Umeå