"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Staff photo Gustav Borsgård

Gustav Borsgård

Contact

E-mail
Phone

Works at

Affiliation
Postdoctoral fellow at Department of Culture and Media Studies Units: -
Location
Humanisthuset, Biblioteksgränd 3 (huvudentré) Umeå universitet, 901 87 Umeå
Litteratur, konst och politik i välfärdsstatens Sverige. Konferens på kungl. vitterhetsakademien, Stockholm, Sverige, 28-29 april, 2022
Borsgård, Gustav
Om relationen mellan estetik och pedagogik i barnlitteratur och barnkultur, Umeå universitet, 28-29 oktober, 2021.
Borsgård, Gustav
Nordisk kulturpolitisk tidskrift, Universitetsforlaget 2021, Vol. 24, (2) : 204-220
Borsgård, Gustav
Utbildning och Demokrati, Örebro universitet 2020, Vol. 29, (1) : 65-84
Borsgård, Gustav
Eureka - Ellerströms akademiska, 74
Tranströmer och det politiska, Lund: Ellerströms förlag 2020 : 51-66
Borsgård, Gustav
Tranströmer och det politiska, Lund: Ellerströms förlag 2020 : 7-9
Borsgård, Gustav
Trettonde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning: bildning, utbildning, fortbildning. Linköping 22–23 november 2018, Linköping: Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning 2020 : 50-63
Borsgård, Gustav
Spaningar i kultursektorn, Umeå: Umeå universitet 2019 : 60-76
Borsgård, Gustav
Tidskrift för litteraturvetenskap, Vol. 49, (4) : 105-107
Borsgård, Gustav
Tidskrift för litteraturvetenskap, Vol. 49, (4) : 110-113
Borsgård, Gustav
Tidskrift för litteraturvetenskap, Vol. 49, (2-3) : 137-139
Borsgård, Gustav
Borsgård, Gustav
För berättelsens skull: modeller för litteraturundervisningen, Stockholm: Natur och kultur 2019 : 191-209
Borsgård, Gustav
Tidskrift för litteraturvetenskap, Lund: Föreningen för utgivande av Tidskrift för litteraturvetenskap 2019, (4) : 69-78
Borsgård, Gustav; Jönsson, Maria
Trettonde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning: Bildning, utbildning, fortbildning. Linköpings universitet 22–23 november 2018
Borsgård, Gustav
Norrlandslitteratur: ekokritiska perspektiv, Göteborg: Makadam Förlag 2018 : 183-195
Borsgård, Gustav
Forskningsbad i Åbo, Åbo akademi, 15 maj 2018.
Borsgård, Gustav
Svenskläraren, Svenskläraren 2018, Vol. 62, (3) : 6-7
Borsgård, Gustav
Pågående forskning. Umeå - Åbo - Sundsvall, Mittuniversitetet, 12 april 2017.
Borsgård, Gustav
Marx 2016: Att förändra en förändrad värld. ABF-huset Stockholm, 14–16 oktober, 2016
Borsgård, Gustav
Didaktiska perspektiv på litteraturen som konstform. Stockholms universitet, 6–7 oktober, 2016
Borsgård, Gustav
Subjekt Södergran: Om jagen i Edith Södergrans poesi, Göteborg: Makadam Förlag 2016 : 53-66
Borsgård, Gustav
Vertex, Umeå studentkår 2016, (7) : 18-19
Borsgård, Gustav
Pedagogiska Magasinet, Lärarförbundet 2016, (2) : 80-81
Borsgård, Gustav
Ekokritiska perspektiv på norrländsk litteratur. Mittuniversitetet Sundsvall, 9–10 december, 2015
Borsgård, Gustav
Nationell ämneskonferens i litteraturvetenskap. Lunds universitet, 7–8 maj, 2015
Borsgård, Gustav
Bøygen : Organ for nordisk språk og litteratur, Oslo: Universitetet i Oslo, Avdeling for nordisk språk og litteratur 2015, Vol. 27, (2) : 12-20
Borsgård, Gustav
Tydningen, (12/13) : 60-62
Borsgård, Gustav