Information for students, faculty and staff regarding COVID-19. (Updated: 1 July 2020)

Skip to content
printicon
Staff photo Hans Örtegren

Hans Örtegren

Contact

E-mail
Phone

Works at

Affiliation
Location
Z, Lärarutbildningshuset, plan 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå
2015
Rapport / Skolverket, 423
Marner, Anders; Örtegren, Hans
2015
Slöjd & Bild: kunskapsorientering och digitalt bildarbete inom bildundervisningen, Umeå: Umeå universitet 2015 : 39-86
Marner, Anders; Örtegren, Hans
2015
Slöjd & Bild: kunskapsorientering och digitalt bildarbete inom bildundervisningen, Umeå: Umeå universitet 2015 : 124-175
Marner, Anders; Örtegren, Hans
2015
Slöjd & Bild: kunskapsorientering och digitalt bildarbete inom bildundervisningen, Umeå: Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet 2015 : 87-123
Marner, Anders; Örtegren, Hans
2014
Skolämnen i digital förändring: en medieekologisk undersökning, Lund: Studentlitteratur 2014 : 273-280
Marner, Anders; Erixon, Per-Olof; Elmfeldt, Johan; et al.
2014
International Journal of Education Through Art, Vol. 10, (1) : 41-54
Marner, Anders; Örtegren, Hans
2014
Skolämnen i digital förändring: en medieekologisk undersökning, Lund: Studentlitteratur AB 2014 : 151-201
Marner, Anders; Örtegren, Hans
2013
Resultatdialog 2013, Stockholm: Vetenskapsrådet 2013 : 72-81
Erixon, Per-Olof; Elmfeldt, Johan; Alexandersson, Mikael; et al.
2013
Resultatdialog 2013, Stockholm: Vetenskapsrådet 2013 : 72-81
Erixon, Per-Olof; Elmfeldt, Johan; Alexandersson, Mikael; et al.
2013
Education Inquiry, co-action 2013, Vol. 4, (4) : 671-688
Marner, Anders; Örtegren, Hans
2013
KLÄM: Konferenstexter om Lärande, Ämnesdidaktik och Mediebruk, Umeå: Institutionen för estetiska ämnen. Nätverket för ämnesdidaktik 2013 : 28-49
Marner, Anders; Örtegren, Hans
2013
Pedagogisk forskning i Sverige, Göteborg: Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet 2013, (1-2) : 141-145
Marner, Anders; Örtegren, Hans
2012
European Educational Research Journal (online), Symposium Journals 2012, Vol. 11, (2) : 255-273
Erixon, Per-Olof; Marner, Anders; Scheid, Manfred; et al.
2012
Computers and education, Vol. 59, (2) : 793-805
Örtegren, Hans
2009
NAM publikation, 1652-0505 ; 47, 47
Örtegren, Hans; Aure, Venke; Illeris, Helene
2008
Tilde ~ Rapporter från Institutionen för estetiska ämnen, 10
Marner, Anders; Örtegren, Hans
2008
Stockholm: Myndigheten för skolutveckling, Stockholm 2008
Marner, Anders; Örtegren, Hans
2006
Umeå: Umeå universitet, Institutionen för estetiska ämnen 2006
Marner, Anders; Örtegren, Hans
2005
Grundskolans ämnen i ljuset av Nationella utvärderingen 2003 Nuläge och framåtblickar
Marner, Anders; Örtegren, Hans
2005
Grundskolans ämnen i ljuset av Nationella utvärderingen 2003 Nuläge och framåtblickar
Marner, Anders; Örtegren, Hans
2005
Stockholm: Skolverket 2005
Marner, Anders; Örtegren, Hans; Segerholm, Christina
2004
Skolvärlden, (12 augusti)
Marner, Anders; Örtegren, Hans
1999
Bild i skolan, Harplinge: Lärarförbundet 1999, Vol. 70, (4) : 38-
Örtegren, Hans; Marner, Anders
1992
Umeå: Department of the History of Art, Umeå University 1992
Örtegren, Hans