Skip to content

Helen Landby

Administrator, finance at Umeå University Library Units: Library Office Role/Title: Administrator

helen.landby@umu.se

+46 90 786 54 05 , +46 70 662 54 05

Hus D, Mediagränd 24 Umeå universitetsbibliotek, 901 74 Umeå


Administrator at Centre for Educational Development

helen.landby@umu.se

+46 90 786 54 05

Universitetspedagogik och lärandestöd, 901 87 Umeå