Skip to content
Personalbild Helen Wang

Helen Wang

Other position at Department of Molecular Biology Units: Research group Hans Wolf-Watz

helen.wang@umu.se

+46 90 785 26 89

6K och 6L, Sjukhusområdet Umeå universitet, 901 87 Umeå