Skip to content

Heli Kurist

+46 90 786 95 38 , +46 73 620 53 70

Förvaltnings - och samverkanshuset, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå