Skip to content

Ingela Engman Sköld

+46 90 786 72 53

Samverkanshuset, Universitetsområdet Umeå universitet, 901 87 Umeå


Affiliated as administrator at Vice-Chancellor's Office Units: The Regional Ethical Review Board in Umeå.

ingela.engman.skold@umu.se

+46 90 786 72 53

Samverkanshuset, plan 2, Universitetsområdet Umeå universitet, 901 87 Umeå