Skip to content

Inger Duchek

Controller at Planning Office Units: Planning Office

inger.duchek@umu.se

+46 90 786 60 79

Samverkanshuset, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå