Skip to content
Personalbild Jani Basha Mohammad

Jani Basha Mohammad

KB. A5, Campus, Umeå Umeå universitet, 901 87 Umeå