"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Joacim Åkesson

Works at

Affiliation
Affiliated as dentist at Department of Odontology Units: Prosthetic Dentistry, Dental Materials Science
Location
1D våning 5, 6 och 7, 1A (forskarvåning 5 tr, våning 7 och våning 8), 5A, 20D (tandteknikerprogrammet), Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet, 901 85 Umeå
Journal of Oral Rehabilitation, Wiley InterScience (Blackwell) 2009, Vol. 36, (7) : 516-523
Åkesson, Joacim; Sundh, Anders; Sjögren, Göran