Information for students, faculty and staff regarding COVID-19. (Updated: 21 October 2020)

Skip to content
printicon
Staff photo Katarina Norberg

Katarina Norberg

Katarina Norberg is an Associate Professor in Education at the Centre for Principal Development, Umeå University  Sweden.

Contact

Works at

Affiliation
Associate professor at Department of Political Science Units: Centre for Principal Development
Location
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet, B5 02 11 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Affiliation
Affiliated as associate professor at Centre for Principal Development Role: Director of studies
Location
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Katarina Norberg is an Associate Professor in Education at the Centre for Principal Development, Umeå University Sweden. Her research interest is the ethical dimension of schooling linked to schools' democratic assignments with focus on issues concerning ethics and values in multicultural schools and school leadership for social justice. Katarina also participates in international networks, such as the International School Leader Development Nework (ISLDN). She is further supervising in school development projects.

2019
Education, immigration and migration: policy, leadership and praxis for a changing world, Bingley: Emerald Group Publishing Limited 2019 : 267-284
Norberg, Katarina
2019
Journal of Educational Administration & History, Routledge 2019, Vol. 51, (1) : 5-14
Norberg, Katarina
2019
Values And Ethics in Educational Administration, University of Oklahoma 2019, Vol. 14, (1) : 1-7
Norberg, Katarina; Gross, Steven Jay
2017
International Journal of Educational Management, Emerald Group Publishing Limited 2017, Vol. 31, (5) : 633-645
Norberg, Katarina
2016
International Studies in Educational Administration, Vol. 44, (2) : 55-76
Lapointe, Claire; Langlois, Lyse; Valois, Pierre; et al.
2016
Skoljuridik, Malmö: Liber 2016 : 407-419
Norberg, Katarina
2014
Framgångsrika skolor: mer om struktur, kultur, ledarskap, Lund: Studentlitteratur AB 2014 : 181-196
Norberg, Katarina
2014
Ledarskapet i centrum: om rektor och förskolechef, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2014 : 99-112
Norberg, Katarina; Johansson, Olof
2014
Handbook of ethical educational leadership, New York: Routledge 2014 : 426-438
Norberg, Katarina; Johansson, Olof
2014
Management in Education, Sage Publications 2014, Vol. 28, (3) : 101-105
Norberg, Katarina; Ärlestig, Helene; Angelle, Pamela S
2013
Journal of Educational Administration, Vol. 51, (6) : 855-867
Norberg, Katarina; Törnsén, Monika
2012
The Routledge International Handbook of Teacher and School Development, Routledge 2012 : 437-445
Norberg, Katarina
2012
Skoljuridik, Malmö: Liber 2012 : 385-397
Norberg, Katarina
2011
Pedagogiska rapporter från Pedagogiska institutionen, 88
Norberg, Katarina
2011
Police Practice & Research, London: Routledge 2011 : 10-
Norberg, Katarina
2011
Utvärdering och bedömning i skolan: för vem och varför?, Stockholm: Natur och kultur 2011 : 105-120
Norberg, Katarina
2010
International Studies in Educational Administration, Commonwealth Council for Educational Administration and Management (CCEAM) 2010, Vol. 38, (3) : 3-17
Goddard, Tim J.; Johansson, Olof; Norberg, Katarina
2010
Journal of Educational Administration, Emerald Group Publishing Limited 2010, Vol. 48, (3) : 327-336
Norberg, Katarina; Johansson, Olof
2010
the University Council for Educational Administration Annual Meeting in New Orleans
Norberg, Katarina; Johansson, Olof; Nilhfors, Elisabet
2009
Skoljuridik, Malmö: Liber 2009 : 327-339
Norberg, Katarina
2009
Values and Ethics in Educational Administration, Pennsylvania: D. J. Willower Center for the Study of Leadership and Ethics of UCEA & Rock Ethics Institute 2009, Vol. 8, (1) : 1-8
Norberg, Katarina
2008
Preparing Democratic Leaders for Quality Teaching and Student Success: A Time For Action: UCEA Convention, 2008, Orlando Oct. 30 - Nov. 2
Norberg, Katarina; Johansson, Olof
2007
Educational Management Administration & Leadership, Vol. 35, (2) : 277-294
Norberg, Katarina; Johansson, Olof
2006
Journal of In-service in Education, Vol. 32, (1) : 138-141
Norberg, Katarina
2006
Journal of Curriculum Studies, Vol. 38, (2) : 189-204
Norberg, Katarina
2006
The 11th Annual Leadership & Ethics Conference, Victoria, Canada
Norberg, Katarina; Johansson, Olof
2005
The Annual Meeting of American Educational Research Association, Montreal, Canada
Bredeson, Paul V.; Johansson, Olof; Norberg, Katarina
2005
The Tenth Annual Values and Leadership Conference, Penn State University, State College, PA
Norberg, Katarina
2004
Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 73
Norberg, Katarina
2004
The European Conference on Educational Research, University of Crete
Norberg, Katarina
2003
Values and Ethics in Educational Administration, Center for the Study of Leadership and Ethics of UCEA Department of Education Policy Studies The Pennsylvania State University, USA 2003, Vol. 1, (3) : 1-8
Norberg, Katarina
2003
the 8th Annual Values and Educational Leadership Conference, Penn State University, State College, PA
Norberg, Katarina
2002
The 7th Annual Values and Leadership Conference, OISE/University of Toronto
Norberg, Katarina
2001
Pedagogy, Culture & Society, Taylor & Francis 2001, Vol. 9, (3) : 371-386
Norberg, Katarina
2000
Teaching and Teacher Education: An International Journal of Research and Studies, Elsevier 2000, Vol. 16, (4) : 511-519
Norberg, Katarina
2000
The European Conference on Educational Research, Edinburgh
Norberg, Katarina
2000
Forskning på gott och ont: en antologi om samhällsvetenskaplig forskningsetik, Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet, Umeå 2000 : 105-110
Norberg, Katarina
1999
Arbetsrapporter från Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 121
Norberg, Katarina

Research groups

Group member