Skip to content

Information for students, faculty and staff regarding COVID-19. (Updated: 27 November 2020)

printicon
Staff photo Lars Evertsson

Lars Evertsson

Works at

Affiliation
Associate professor at Department of Social Work Role: Deputy head of department
Location
Samhällsvetarhuset, plan 5, Biblioteksgränd 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå
2017
Social and caring professions in European welfare states: policies, services and professional practicies, Bristol: Policy Press 2017 : 1-17
Blom, Björn; Evertsson, Lars; Perlinski, Marek
2017
Social and caring professions in European welfare states: policies, services and professional practices, Bristol: Policy Press 2017 : 209-221
Evertsson, Lars; Blom, Björn; Perlinski, Marek; et al.
2017
Social omsorg i socialt arbete: grunder och fördjupningar, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2017 : 163-186
Evertsson, Lars; Johansson, Stina
2017
Social and caring professions in European welfare states: policies, services and professional practices, Bristol: Policy Press 2017 : 175-189
Mandrysz, Witold; Perlinski, Marek; Evertsson, Lars
2017
Social and caring professions in European welfare states: policies, services and professional practices, Bristol: Policy Press 2017 : 147-160
Pawlas-Czyz, Sabina; Evertsson, Lars; Perlinski, Marek
2017
Social and caring professions in European welfare states: policies, services and professional practices, Bristol: Policy Press 2017 : 253-265
Perlinski, Marek; Blom, Björn; Evertsson, Lars
2016
Professions & Professionalism, Vol. 6, (3)
Rexvid, Devin; Evertsson, Lars
2015
Journal of Social Work, Vol. 15, (3) : 317-336
Rexvid, Devin; Evertsson, Lars; Forssén, Annika; et al.
2014
The 4th European Conference for Social Work Research, the Free University of Bozen-Bolzano and European Academy Bozen-Bolzano, 15-17 April 2014
Blom, Björn; Evertsson, Lars; Perlinski, Marek; et al.
2013
Families, Relationships and Societies, Policy Press 2013, Vol. 2, (1) : 61-78
Evertsson, Lars; Nyman, Charlott
2012
Journal of Family and Economic Issues, Springer Science+Business Media B.V. 2012, Vol. 33, (4) : 389-506
Evertsson, Lars; Nyman, Charlott
2012
“Partnership in social work – active collaboration withdifferent actors”,9th Forsa Nordic conference, 4th-6th oct-2012 in Trondheim
Rexvid, Devin; Blom, Björn; Evertsson, Lars; et al.
2012
Professions & Professionalism, Vol. 2, (2)
Rexvid, Devin; Blom, Björn; Evertsson, Lars; et al.
2011
International journal of Humanities and Social Science, Vol. 1, (10) : 70-76
Evertsson, Lars; Nyman, Charlott
2011
Kunskap, profession och expertis, Svenska nätverket för professionsforskning, 28-29 september 2011, Växjö
Rexvid, Devin; Blom, Björn; Evertsson, Lars; et al.
2010
Omsorg och mångfald, Malmö: Gleerups 2010 : 43-55
Evertsson, Lars; Johansson, Stina
2009
Interpersona, International Center for Interpersonal Relationship Research 2009, Vol. 3, (3 suppl. 1)) : 33-59
Evertsson, Lars; Nyman, Charlott
2008
Socialvetenskaplig tidskrift, Lund: Förbundet för forskning i socialt arbete (FORSA) 2008, Vol. 15, (2) : 135-151
Evertsson, Lars; Johansson, Stina
2008
Jämställdhetens pris, Boréa bokförlag, Umeå 2008 : 45-81
Evertsson, Lars; Nyman, Charlott
2008
Dagens Nyheter 2008
Nordenmark, Mikael; Grönlund, Anne; Halleröd, Björn; et al.
2007
Social omsorg i socialt arbete, Malmö: Gleerups utbildning 2007 : 176-199
Evertsson, Lars; Johansson, Stina
2007
Social omsorg i socialt arbete, Malmö: Gleerups 2007 : 98-118
Evertsson, Lars; Sauer, Lennart
2006
Västerbottenskuriren 06-05-03 2006
Evertsson, Lars
2005
Nursing Inquiry, Vol. 12, (4) : 256.268-
Evertsson, Lars; Lindqvist, Rafael
2005
Enfances, Familles, Générations: La famille et l'argent, (2)
Nyman, Charlott; Evertsson, Lars
2004
Socialvetenskaplig tidskrift, Lund: Förbundet för forskning i socialt arbete (FORSA) 2004, Vol. 11, (3-4) : 329-332
Evertsson, Lars; Johansson, Stina
2002
Akademiska avhandlingar vid Sociologiska institutionen, Umeå universitet, 25
Evertsson, Lars
1994
När gränserna flyter: En nordisk antologi om vård och omsorg, Jyväskylä: Stakes 1994 : 11--30
Johansson, Stina; Evertsson, Lars