Skip to content
Personalbild Lena Björnström

Lena Björnström

Dentist at Department of Odontology Units: Orthodontics

lena.bjornstrom@umu.se

1D våning 4, Norrlands universitetssjukhus Västerbottens läns landsting, 901 85 Umeå