Skip to content
Personalbild Lina Holm

Lina Holm

Administrator at Centre for Educational Development Role/Title: Administrator

lina.holm@umu.se

+46 90 786 57 66 , +46 73 841 57 66

Hus G, Naturvetarhuset plan 2, Johan Bures väg 16 Universitetspedagogik och lärandestöd, 901 87 Umeå


+46 90 786 57 66

Hus D, Mediagränd 24 Umeå universitetsbibliotek, 901 74 Umeå

Administrator 
Directory Co-ordinator