Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Staff photo Maja Gagner

Maja Gagner

I work with education administration and as a web editor. 

Contact

Works at

Affiliation
Education administrator at Department of Mathematics and Mathematical Statistics Role: Administrator
Location
MIT-huset, plan 3, Matematik och matematisk statistik, MIT.E.346 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Affiliation
Affiliated as other position at Faculty of Science and Technology, Dean's Office
Location
Förvaltningshuset, plan 6, Universitetstorget 16 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag arbetar med utbildningsadministration på institutions- och fakultetsnivå. Du som student kan kontakta mig med frågor som handlar om våra kurser, tillgodoräknande, registrering och andra generella frågor om dina studier.

I work with