"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Maria Ransjö

Research qualifications: Docent

Works at

Affiliation
Professor at Department of Odontology Section: Orthodontics
Location
Göteborgs universitet Göteborgs universitet, 40530 Göteborg
Oral and Maxillofacial Surgery, Springer Nature 2024, Vol. 28, (2) : 925-934
Lundberg, Joakim; Al-Taai, Nameer; Levring Jäghagen, Eva; et al.
Biological Trace Element Research
Magnusson, Catarina; Augustin, Hanna; Jugdaohsingh, Ravin; et al.
European Journal of Orthodontics, Oxford University Press 2023, Vol. 41, (1) : 79-87
Al-Taai, Nameer; Persson, Maurits; Ransjö, Maria; et al.
European Journal of Orthodontics, Oxford University Press 2022, Vol. 44, (5) : 556-565
Al-Taai, Nameer; Persson, Maurits; Ransjö, Maria; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2021, Vol. 18, (10)
Al-Taai, Nameer; Levring Jäghagen, Eva; Persson, Maurits; et al.
Clinical Oral Implants Research, John Wiley & Sons 2013, Vol. 24, (3) : 329-335
Mladenovic, Zivko; Sahlin-Platt, Annika; Andersson, Britta; et al.
Surface and Interface Analysis, Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell 2012, Vol. 44, (8) : 919-923
Shchukarev, Andrey; Mladenovic, Zivko; Ransjö, Maria
Biomaterials science and engineering, Published by InTech 2011 : 287-308
Shchukarev, Andrey; Ransjö, Maria; Mladenović, Živko
Surface and Interface Analysis, John Wiley & Sons, Ltd 2010, Vol. 42, (6-7) : 452-456
Mladenovic, Zivko; Sahlin-Platt, Annika; Bengtsson, Åsa; et al.
Tandläkartidningen, Vol. 100, (5) : 70-71
Lundgren, Stefan; Sennerby, Lars; Cricchio, Giovanni; et al.
Dental Materials, Vol. 24, (12) : 1623-1630
Sahlin-Platt, Annika; Örtengren, Ulf; Mladenovic, Zivko; et al.
Journal of cellular biochemistry, Vol. 99, (2) : 528-37
Matemba, Stephen; Lie, Anita; Ransjö, Maria
På bettet hela livet, om  odontologisk vetenskap i Umeå.: En bok från Forskningens dag 2006, Medicinska fakulteten, Umeå universitet. Författare Svante Twetman, Umeå: Umeå universitet 2006 : 67-82
Ransjö, Maria; Lundgren, Stefan
Bone, Vol. 34, (3) : 412-24
Brage, M; Lie, Anita; Ransjö, Maria; et al.
Journal of Bone and Mineral Research, Vol. 19, (3) : 507-516
Smith, R; Ransjö, Maria; Tatarczuch, L; et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications - BBRC, Vol. 18;303, (4) : 1179-1185
Ransjö, Maria; Sahli, J; Lie, Anita