Skip to content
Personalbild Niklas Brinkfeldt

Niklas Brinkfeldt

+46 90 786 96 30 , +46 72 556 96 30

Hus G, Naturvetarhuset plan 2, Johan Bures väg 16 Universitetspedagogik och lärandestöd, 901 87 Umeå