"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Staff photo Öncel Naldemirci

Öncel Naldemirci

Works at

Affiliation
Associate professor at Department of Social Work
Location
Samhällsvetarhuset, plan 5, Biblioteksgränd 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Routledge handbook on Middle Eastern diasporas, Routledge 2023 : 341-350
Naldemirci, Öncel
International Journal of Older People Nursing, John Wiley & Sons 2022, Vol. 17, (5)
Lydahl, Doris; Britten, Nicky; Wolf, Axel; et al.
Sociology of Health and Illness, John Wiley & Sons 2021, Vol. 43, (1) : 186-200
Naldemirci, Öncel; Britten, Nicky; Lloyd, Helen; et al.
BMJ. British Medical Journal, BMJ Publishing Group Ltd 2020, Vol. 370
Britten, Nicky; Ekman, Inger; Naldemirci, Öncel; et al.
Health Expectations, John Wiley & Sons 2020, Vol. 23, (1) : 238-246
Naldemirci, Öncel; Britten, Nicky; Lloyd, Helen; et al.
Universitetspedagogiska konferensen 2019: helhetssyn på undervisning - kropp, känsla och kognition i akademin, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2019 : 48-48
Naldemirci, Öncel