Information for students, faculty and staff regarding COVID-19. (Updated: 20 October 2020)

Skip to content
printicon
Staff photo Örjan Edström

Örjan Edström

Professor, Dr., in law and in particular labour law at Umeå University in Sweden since 2003. The author of many books and articles on labour law including EU labour law. 

Contact

E-mail
Phone

Works at

Affiliation
Professor at Department of Law
Location
Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Professor, Dr., in law and in particular labour law at Umeå University in Sweden since 2003. The author of many books and articles on labour law, EU labour law in particular concerning the free movement of workers and services respectively. National Expert for the European Commission 1995–2013 and in that capacity member of several international networks.

2020
Vänbok till Ulf Israelsson, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2020 : 43-52
Edström, Örjan
2020
Stockholm: Norstedts Juridik AB 2020
Edström, Örjan
2019
Labour law and the welfare state: Arbetsrätten och välfärdsstaten, Uppsala: Iustus förlag 2019 : 73-93
Edström, Örjan
2019
Arbetsmarknad & Arbetsliv, Vol. 25, (1) : 49-67
Holm, Johan; Edström, Örjan; Mannelqvist, Ruth; et al.
2018
Festskrift till Håkan Hydén, Lund: Juristförlaget, Lund 2018 : 165-183
Edström, Örjan
2018
FALF KONFERENS 2018: arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö? : program och abstracts : 126-127
Holm, Johan; Pettersson-Strömbäck, Anita; Edström, Örjan; et al.
2017
Niklas Bruun i Sverige: en vänbok, Uppsala: Iustus förlag 2017 : 71-85
Edström, Örjan
2017
Jubileumsskrift till Juridiska institutionen 40 år, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2017 : 89-101
Edström, Örjan; Holm, Johan
2017
Festskrift till Ann Numhauser-Henning, Lund: Juristförlaget, Lund 2017 : 177-198
Edström, Örjan; Ingmanson, Staffan
2017
IFAU Rapporter, 2017:2
Edström, Örjan; Ingmanson, Staffan; Mannelqvist, Ruth
2017
Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, 38
2016
Globalisation, fragmentation, labour and employment law: a swedish perspective, Uppsala: Iustus förlag 2016 : 95-112
Edström, Örjan
2016
Employee participation and collective bargaining in Europe and China, Tübingen, Germany: Mohr Siebeck 2016 : 3-28
Edström, Örjan
2014
Lund: Studentlitteratur AB 2014
Andersson, Anderz; Bejstam, Lars; Edström, Örjan; et al.
2014
Festskrift till Catharina Calleman: I rättens utkanter, Uppsala: Iustus förlag 2014 : 91-100
Edström, Örjan
2013
Malmö: Liber 2013
Andersson, Anderz; Edström, Örjan; Zanderin, Lars
2012
Nedslag i den nya arbetsrätten, Malmö: Liber 2012 : 119-135
Edström, Örjan
2012
Rätt, social utsatthet och samhälleligt ansvar: festskrift till Anna Hollander, Stockholm: Norstedts Juridik AB 2012 : 133-145
Edström, Örjan
2012
Malmö: Liber 2012
2011
Nijmegen: Centre for Migration Law, Radboud University Nijmegen 2011
Edström, Örjan
2011
Utblick och inblick: Vänbok till Claes Sandgren, Uppsala: Iustus förlag 2011 : 153-166
Edström, Örjan
2011
Labour Law: Fundamental Rights and Social Europe, Oxford: Hart Publishing Ltd 2011 : 57-75
Edström, Örjan
2011
Arbetsrätt, Liber AB 2011 : 23-68
Edström, Örjan
2011
Uppsala: Iustus förlag 2011
2010
Vänbok till Ronnie Eklund, Uppsala: Iustus Förlag 2010 : 151-168
Edström, Örjan
2009
Malmö: Liber 2009
Andersson, Anderz; Edström, Örjan; Zanderin, Lars
2009
Brussels: EU Commission 2009
Edström, Örjan
2009
EU och arbetsrätt, Stockholm: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet 2009, (1) : 7-8
Edström, Örjan
2008
EU industrial relations v. national industrial relations : Comparative and interdisciplinary perspectives, Alphen aan den Rijn, Netherlands: Wolters Kluwer 2008 : 169-191
Edström, Örjan
2008
Law and society, Stockholm: Stockholm Institute for Scandinavian Law 2008 : 421-446
Edström, Örjan
2008
Rätten, välfärden och marknaden, Umeå: Umeå universitet 2008 : 15-31
Edström, Örjan
2007
Liber, Malmö 2007
2007
Network on Free Movement of Workers within the European Union, Report on 2006. Report for the European Commission on the Implementation of EU free movement law in 25 Member States, Centre for Migration Law, Nijmegen 2007 : 1023-1057
Edström, Örjan
2007
Arbetsrätt, Malmö: Liber Förlag 2007 : 23-71
Edström, Örjan
2007
Iustus, Uppsala 2007
2007
Svensk rätt i EU, Iustus, Uppsala 2007 : 81-98
Edström, Örjan
2007
Svensk rätt i EU: en antologi, Iustus, Uppsala 2007 : 7-14
Edström, Örjan
2007
Report for the European Commission on the Implementation of EU free movement law in 25 Member States, Centre for Migration Law (CMR) Nijmegen  : 1023-1057
Edström, Örjan
2007
The Family Reunification Directive in EU Member States: The First Year of Implementation
Edström, Örjan
2006
Liber, Malmö 2006
2006
Report on 2005. Report for the European Commission on the Implementation of EU free movement law in 25 Member States, Centre for Migration Law, Nijmegen 2006 : 955-958
Edström, Örjan
2006
Swedish Studies in European Law, Volume 1, 2006, Hart Publishing, Oxford 2006 : 129-156
Edström, Örjan
2006
Arbetsrätt, rörlighet och tillväxt, Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS), Östersund 2006 : 241-281
Edström, Örjan
2005
Juridisk Tidskrift, Vol. 17 (2005/2006) : 199-203
Edström, Örjan
2005
European Report on the Free Movement of Workers in 25 EU Member States in 2004: Volume II, Centre for Migration Law, Nijmegen 2005 : 939–970-
Edström, Örjan
2005
Liber amicorum: Reinhold Fahlbeck, Juristförlaget, Lund 2005 : 111-130
Edström, Örjan
2005
Immigration and asylum law of the EU: current debates: Actualité du droit européen de l’immigration et de l’asile, Bruylant, Bruxelles 2005 : 375-377
Edström, Örjan

Research groups