"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Pär Hallström

Research qualifications: Docent

Contact

E-mail
Phone

Works at

Affiliation
Affiliated as professor emeritus at Department of Law
Location
Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå
Europarättslig tidskrift, Visby: Eddy 2023, (1) : 137-141
Hallström, Pär
EU:s inre och yttre gränser i en konfliktfylld värld, Stockholm: Santérus Förlag 2023 : 129-156
Hallström, Pär
Advokaten, Stockholm: Advokatsamfundet 2020, (3) : 56-57
Hallström, Pär
Europarättslig tidskrift, Visby: Eddy 2020, (3) : 421-430
Hallström, Pär
Festskrift till Örjan Edström, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2019 : 135-148
Hallström, Pär
Europarättslig tidskrift, Vol. 22, (4) : 579-587
Hallström, Pär
Human Rights in Contemporary European Law, Oxford and Portland: Hart Publishing 2015 : 59-75
Hallström, Pär
Scandinavian Studies in Law, Stockholm: Stockholm Institute for Scandinavian Law, Law Faculty, Stockholm University, Jure Law Books 2015, Vol. 61 : 49-71
Hallström, Pär
International Law and Changing Perceptions of Security: Liber Amicorum Said Mahmoudi, Leiden, Boston: Brill Nijhoff 2014 : 116-133
Hallström, Pär
Europarättslig tidskrift, Stockholm: Institutet för europarätt 2014, Vol. 17, (1) : 7-11
Hallström, Pär
Aspects of Sovereignty: Sino-Swedish Reflections, Leiden: Brill Academic Publishers 2013 : 63-81
Hallström, Pär
Europarättslig tidskrift, Stockholm: Europarättslig tidskrift 2012, Vol. 15, (4) : 547-554
Hallström, Pär
Utblick och inblick: vänbok till Claes Sandgren, Uppsala: Iustus förlag 2011 : 245-259
Hallström, Pär
Europarättslig tidskrift, Stockholm: Eddy 2011, (1) : 7-12
Hallström, Pär
International Trade Law & Legal Aspects of Trans-border Investment, New Delhi: ILA 2010 : 50-59
Hallström, Pär
Svensk Juristtidning, Uppsala: Iustus 2010, (7) : 573-588
Hallström, Pär
Europarättslig tidskrift, Stockholm: Eddy 2009, (1) : 99-115
Hallström, Pär
Europarättslig tidskrift, Stockholm: Eddy 2009, (3) : 411-415
Hallström, Pär
Europarättslig tidskrift, (Jubileumsnr) : 85-93
Hallström, Pär
Europarättslig tidskrift, (1) : 249-259
Hallström, Pär
Europarättslig tidskrift, (1) : 37-54
Hallström, Pär
Juridisk Tidskrift, Vol. 18 (2006/2007), (4) : 951-958
Hallström, Pär
Europarättslig tidskrift : 129-138
Hallström, Pär
Juridisk Tidskrift, Vol. 16 (2004/2005) : 477-483
Hallström, Pär
Europarättslig tidskrift : 693-699
Hallström, Pär
Nordisk Försäkringstidskrift, (2) : 119-125
Hallström, Pär
Lag & Avtal, (1) : 8-
Hallström, Pär
Europarättslig tidskrift : 305-309
Hallström, Pär
Transformation and integration in the Baltic Sea area and the Barents area: conference in Lapland, Finland, November 1999 : -
Hallström, Pär
Svensk Juristtidning : 753-782
Hallström, Pär
Europarättslig tidskrift : 797-801
Hallström, Pär
Rättskulturer: rapport från Nätverksfakultetens höstseminarium 25-27 oktober 2000, Juridiska institutionen, Umeå universitet 2001 : 27-32
Hallström, Pär
EU & Arbetsrätt, (1)
Hallström, Pär
Norstedts Juridiska Handbok, Norstedts juridik, Stockholm 2001 : 31-55
Hallström, Pär
Europarättslig tidskrift : 91-106
Hallström, Pär
Europarättslig tidskrift : 75-87
Hallström, Pär
Europaperspektiv: Årsbok 2000, Santérus, Stockholm 2000 : -
Hallström, Pär
Tvärvetenskapliga angreppssätt i rättsvetenskapen: rapport från Nätverksfakultetens höstseminarium 27-29 november 1999, Juridiska institutionen, Umeå universitet 2000 : -
Hallström, Pär
Europarättslig tidskrift : 348-354
Hallström, Pär
Scandinavian Studies in Law, Vol. 39 : 79-89
Hallström, Pär
Europarättslig tidskrift : 705-709
Hallström, Pär
Europarättslig tidskrift : 393-398
Hallström, Pär
Globus: Utrikespolitiska föreningen i Göteborg, (3) : 11-18
Hallström, Pär
Europarättslig tidskrift : 88-102
Hallström, Pär