Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Staff photo Pär Hallström

Pär Hallström

Works at

Affiliation
Affiliated as professor emeritus at Department of Law
Location
Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå
Advokaten, Stockholm: Advokatsamfundet 2020, (3) : 56-57
Hallström, Pär
Europarättslig tidskrift, Visby: Eddy 2020, (3) : 421-430
Hallström, Pär
Festskrift till Örjan Edström, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2019 : 135-148
Hallström, Pär
Europarättslig tidskrift, Vol. 22, (4) : 579-587
Hallström, Pär
Human Rights in Contemporary European Law, Oxford and Portland: Hart Publishing 2015 : 59-75
Hallström, Pär
Scandinavian Studies in Law, Stockholm: Stockholm Institute for Scandinavian Law, Law Faculty, Stockholm University, Jure Law Books 2015, Vol. 61 : 49-71
Hallström, Pär
Europarättslig tidskrift, Stockholm: Institutet för europarätt 2014, Vol. 17, (1) : 7-11
Hallström, Pär
International Law and Changing Perceptions of Security: Liber Amicorum Said Mahmoudi, Leiden, Boston: Brill Nijhoff 2014 : 116-133
Hallström, Pär
Aspects of Sovereignty: Sino-Swedish Reflections, Leiden: Brill Academic Publishers 2013 : 63-81
Hallström, Pär
Europarättslig tidskrift, Stockholm: Europarättslig tidskrift 2012, Vol. 15, (4) : 547-554
Hallström, Pär
Utblick och inblick: vänbok till Claes Sandgren, Uppsala: Iustus förlag 2011 : 245-259
Hallström, Pär
Europarättslig tidskrift, Stockholm: Eddy 2011, (1) : 7-12
Hallström, Pär
International Trade Law & Legal Aspects of Trans-border Investment, New Delhi: ILA 2010 : 50-59
Hallström, Pär
Svensk Juristtidning, Uppsala: Iustus 2010, (7) : 573-588
Hallström, Pär
Europarättslig tidskrift, Stockholm: Eddy 2009, (3) : 411-415
Hallström, Pär
Europarättslig tidskrift, Stockholm: Eddy 2009, (1) : 99-115
Hallström, Pär
Europarättslig Tidskrift, (1) : 249-259
Hallström, Pär
Europarättslig Tidskrift, (Jubileumsnr) : 85-93
Hallström, Pär
Europarättslig Tidskrift, (1) : 37-54
Hallström, Pär
Juridisk Tidskrift, Vol. 18 (2006/2007), (4) : 951-958
Hallström, Pär
Europarättslig Tidskrift : 129-138
Hallström, Pär
Juridisk Tidskrift, Vol. 16 (2004/2005) : 477-483
Hallström, Pär
Europarättslig Tidskrift : 693-699
Hallström, Pär
Nordisk Försäkringstidskrift, (2) : 119-125
Hallström, Pär
Lag & Avtal, (1) : 8-
Hallström, Pär
Europarättslig Tidskrift : 305-309
Hallström, Pär
Transformation and integration in the Baltic Sea area and the Barents area: conference in Lapland, Finland, November 1999 : -
Hallström, Pär
Europarättslig Tidskrift : 797-801
Hallström, Pär
Svensk Juristtidning : 753-782
Hallström, Pär
Rättskulturer: rapport från Nätverksfakultetens höstseminarium 25-27 oktober 2000, Juridiska institutionen, Umeå universitet 2001 : 27-32
Hallström, Pär
EU & Arbetsrätt, (1)
Hallström, Pär
Europarättslig Tidskrift : 75-87
Hallström, Pär
Europarättslig Tidskrift : 91-106
Hallström, Pär
Norstedts Juridiska Handbok, Norstedts juridik, Stockholm 2001 : 31-55
Hallström, Pär
Europaperspektiv: Årsbok 2000, Santérus, Stockholm 2000 : -
Hallström, Pär
Scandinavian Studies in Law, Vol. 39 : 79-89
Hallström, Pär
Tvärvetenskapliga angreppssätt i rättsvetenskapen: rapport från Nätverksfakultetens höstseminarium 27-29 november 1999, Juridiska institutionen, Umeå universitet 2000 : -
Hallström, Pär
Europarättslig Tidskrift : 348-354
Hallström, Pär
Europarättslig Tidskrift : 393-398
Hallström, Pär
Europarättslig Tidskrift : 705-709
Hallström, Pär
Globus: Utrikespolitiska föreningen i Göteborg, (3) : 11-18
Hallström, Pär
Europarättslig Tidskrift : 88-102
Hallström, Pär
Juridisk Tidskrift, Vol. 9 (1997/1998) : 334-353
Hallström, Pär
Publica: Kommentar till EG-rätten, Pärm 1, häfte 4
Hallström, Pär