Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Staff photo Per Wisselgren

Per Wisselgren

I am Associate Professor (Docent) of Sociology and Programme Coordinator of Library and Information Science.

Contact

E-mail

Works at

Affiliation
Affiliated as administrator at Department of Sociology
Location
Hus Y, Beteendevetarhuset & Norra beteendevetarhuset Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, Umeå universitet, 901 87 Umeå

I received my PhD in History of Science and Ideas from Umeå University in 2000. Before coming to the Department of Sociology in 2009, I was a postdoc at the Swedish Institute for Studies in Education and Research (SISTER), Stockholm, and at the University of Sussex, and researcher at the Department of History of Science and Ideas, Uppsala University. I have been a visiting scholar at the Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS), London South Bank University, the Max Planck Institute for the History of Science in Berlin, the University of Potsdam and Uppsala STS Center.

I am currently working on two research projects, one on "Alva Myrdal and Cold War International Social Science" (funded by RJ) and the other one on "Bibliotekskonsulenterna och det svenska bibliotekssystemets formering" (a pilot study funded by Svensk biblioteksförening and Stockholms Arbetareinstitutsförening). Courses taught include "Global Sociology", "Social Science in Context" and "History and Sociology of Libraries".

I am also Steering Committee member of the Research Committee on the History of Sociology (RCHS) of the International Sociological Association (ISA) and Editorial Board member of the Journal of the History of the Behavioral Sciences. In 2013 I was awarded the Katrin Fridjonsdottir Memorial Prize in the Sociology of Knowledge, and since 2018 I am a so-called "recognised teacher" (meriterad lärare).

Keywords: history and sociology of the social sciences; science and technology studies; library and information science; sociology of knowledge.

Recent books and edited volumes (2011-)

Niskanen, K. & Wisselgren, P. (eds) (2018), "Theme: Internationalising the Swedish Human Sciences in Theory and Practice, 1920–1970", Lychnos, pp. 194-283.

Hansson, J. & Wisselgren, P. (eds) (2018), Bibliotekarier i teori och praktik: Utbildningsperspektiv på en unik profession. Lund: BTJ Förlag, 314 pp.

Wisselgren, P. (2015), The Social Scientific Gaze: The Social Question and the Rise of Academic Social Science in Sweden. London & New York: Routledge, 277 pp. Reviews: Serendipities; Contemporary Sociology; Journal of the History of the Behavioral Sciences.

Danell, R., Larsson, A. & Wisselgren, P. (eds) (2013), Social Science in Context: Historical, Sociological, and Global Perspectives. Lund: Nordic Academic Press [& internationally distributed by Independent Publishers Group], 288 pp. Reviews: The Sociological Review; Contemporary Sociology; International Sociology; Public Understandig of Science.

Berg, A., Florin, C., & Wisselgren, P. (eds) (2011), Par i vetenskap och politik: Intellektuella äktenskap i moderniteten [Couples in Science and Politics: Intellectual Marriages in Modernity]. Umeå: Boréa bokförlag, 476 pp.

Ekström, A., Jülich, S., Lundgren, F., & Wisselgren, P. (eds) (2011), History of Participatory Media: Politics and Publics, 1750-2000. New York & London: Routledge, 192 pp.

Bildning i en digital tid?: Papers från konferensen Mötesplats Profession – Forskning  Umeå universitet 4-5 november 2020, Stockholm, Borås och Umeå: Svensk biblioteksförening; Högskolan i Borås; Umeå universitet 2021 : 167-174
Wisselgren, Per
Humanvetenskapernas verkningar: kunskap, samverkan, genomslag, Stockholm: Dialogos Förlag 2021 : 64-91
Wisselgren, Per
Cold war social science: transnational entanglements, Palgrave Macmillan 2021 : 287-313
Wisselgren, Per
Folkbildning & forskning: årsbok 2019, Stockholm: Föreningen för folkbildningsforskning 2019 : 113-116
Wisselgren, Per
Stockholm: 2018
Hansson, Joacim; Hedemark, Åse; Kjellman, Ulrika; et al.
Bibliotekarier i teori och praktik: utbildningsperspektiv på en unik profession, Lund: BTJ Förlag 2018 : 9-14
Hansson, Joacim; Wisselgren, Per
Lychnos: årsbok för idé- och lärdomshistoria, 2018
Lychnos, Göteborg: 2018 : 195-198
Niskanen, Kirsti; Wisselgren, Per
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2018, Vol. 5, (1)
Wisselgren, Per
Bibliotekarier i teori och praktik: utbildningsperspektiv på en unik profession, Lund: BTJ Förlag 2018 : 17-38
Wisselgren, Per
Jane Addams' Sociology and the Spirit of Social Entrepreneurship, Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis 2018 : 131-143
Wisselgren, Per
Serendipities: Journal for the Sociology and History of the Social Sciences, Graz: Karl-Franzens-Universitaet Graz 2017, Vol. 2, (2) : 148-182
Wisselgren, Per
Acta Sociologica, Vol. 60, (3) : 286-287
Wisselgren, Per
Public Intellectuals and the Sociology of Knowledge
Wisselgren, Per
Social science in context: historical, sociological, and global perspectives, Lund: Nordic Academic Press 2013 : 9-18
Larsson, Anna; Wisselgren, Per
Lychnos, Uppsala: Lärdomshistoriska Samfundet 2013 : 282-287
Wisselgren, Per
Social science in context: historical, sociological, and global perspectives, Lund: Nordic Academic Press 2013 : 33-47
Wisselgren, Per
For Better or For Worse?: Collaborative Couples in the Sciences, Heidelberg: Birkhäuser Verlag 2012 : 193-220
Wisselgren, Per
Lychnos, Uppsala: 2012 : 256-260
Wisselgren, Per
Par i vetenskap och politik: Intellektuella äktenskap i moderniteten, Umeå: Boréa 2011 : 13-43
Berg, Annika; Florin, Christina; Wisselgren, Per
Routledge studies in cultural history, 13
Par i vetenskap och politik: Intellektuella äktenskap i moderniteten, Umeå: Boréa 2011 : 44-86
Wisselgren, Per
Västerbottenskuriren, Umeå: Västerbottenskurirens Aktiebolag 2011, (2011-05-04) : 34-
Wisselgren, Per
Lychnos : 297-301
Wisselgren, Per
History of participatory media: politics and publics, 1750–2000, Routledge 2010 : 1-9
Ekström, Anders; Jülich, Solveig; Lundgren, Frans; et al.
Uppsala Papers in History of Ideas, 13
Jülich, Solveig; Ekström, Anders; Lundgren, Frans; et al.
History of Participatory Media: Politics and Publics, 1750–2000, Routledge 2010 : 142-157
Wisselgren, Per
Ideas in History, Oslo: Unipub/Oslo Academic Press 2009, Vol. 4, (1) : 5-10
Wisselgren, Per
Ideas in history, Vol. 4(2009):1
Intellectuals and their Publics: Perspectives from the Social Sciences, Ashgate Publishing, Farnham, UK 2009 : 225-242
Wisselgren, Per
Academics as public intellectuals, Newcastle, UK: Cambridge Scholars Publishing 2008 : 173-195
Wisselgren, Per
Mångsysslare och gränsöverskridare: 13 uppsatser i idéhistoria, Umeå: Institutionen för Idé- och samhällsstudier, Umeå universitet 2008 : 103-119
Wisselgren, Per
Journal of the History of the Behavioral Sciences, Vol. 42, (2) : 159-176
Larsson, Anna; Wisselgren, Per
Topos: essäer om tänkvärda platser och platsbundna tankar, Stockholm: Carlsson Bokförlag 2006 : 130-151
Wisselgren, Per
Ligga till last: Fattigdom och utsatthet -- socialpolitik och socialt arbete under 100 år., Lund: Gleerups 2006 : 37-49
Wisselgren, Per
Den mediala vetenskapen, Nora: Bokförlaget Nya Doxa 2004 : 253-272
Wisselgren, Per
Lychnos : 304-309
Wisselgren, Per
Kulturen i kunskapssamhället: Om kultursektorns tillväxt och kulturpolitikens utmaningar, Nora: Nya Doxa 2003 : 123-142
Wisselgren, Per
Den ocensurerade verkligheten i reportage, bild och undersökningar, Stockholm: Carlssons 2003 : 81-102
Wisselgren, Per
Historisk Tidskrift (S), Vol. 122, (2) : 356-363
Wisselgren, Per
Reseberättelser: idéhistoriska resor i sociala och geografiska rum, Stockholm: Carlssons 2001 : 256-275
Wisselgren, Per
Sekelskiftets utmaningar: Essäer om välfärd, utbildning och nationell identitet vid sekelskiftet 1900, Stockholm: Carlssons 2001 : 227-254
Wisselgren, Per